Sikkerhed

Det er sikkert at bruge Kosangas

F-gas er en meget sikker energikilde, og kun i sjældne tilfælde sker der uheld. Den hyppigste årsag til ulykker er defekter på udstyret eller forkert anvendelse. Selvom alle produkter fra Kosan Gas er godkendte og gennemtestede, bør du dog altid behandle gassen med stor respekt og følge en række simple råd og regler.

Herunder har vi samlet nogle af de vigtigste sikkerhedsregler for brug af gas.

sikkerhed

Undgå stærk varme
Den gas, der er i flasken, er ikke farlig i sig selv. Det er kun, når flasken udsættes for stærk varme i længere tid - eksempelvis ved brand - at der kan være fare på færde.

Efter brug
Efter brug skal du lukke ved regulatoren, som sidder på flasken, eller på selve flaskeventilen afhængig af flasketypen.

Tjek dit udstyr
Regulatorer skal være korrekt monteret, og slanger skal være ubeskadigede og uden revner. Udskift dem ved den mindste tvivl, og sæt nye, gasgodkendte slanger på mindst hvert tredje år. Få tjekket dit udstyr én gang om året af en autoriseret VVS-installatør.

Hold flasken oprejst
Flaskerne skal altid stå oprejst, og de må ikke udsættes for stød, slag, belastning eller opvarmning. Sørg også for at opbevare flaskerne et sted, hvor de er sikret mod at vælte, rulle eller styrte ned.

Gastank
Gastanke er underlagt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Tilsynet med tanken vil generelt påhvile Kosan Gas, medmindre gastanken er ejet af kunden.

I tilfælde af uheld
Hvis gassen slipper ud, vil du altid kunne lugte det i form af en karakteristisk svovllugt. Det er gassens 'røbestof'. Sørg for en grundig udluftning og undgå al brug af ild og el-udstyr. Der kan gå et stykke tid, før gassen er helt forsvundet. Vær opmærksom på, at gas er tungere end luft.

Download planchen Uheld med F-gas hvad gør du?   PDF 48 kb

Læs også 16 gode råd om sikkerhed

Vil du vide mere?
Så ring til os på T. 8948 7700 eller send os en e-mail post@kosangas.dk

Film - Gå ikke glip af gassens fordele
shop erhverv
forsyning erhverv