16 gode råd om sikkerhed

Når du følger rådene herunder, er du sikker i din brug af gas

Husk altid:

1.  
Opbevar gasflasken stående.
2.   
Før du skifter flasken, skal du lukke ved regulatoren, som sidder på flasken, eller på selve flaskeventilen (håndhjulsventil) afhængig af flasketypen.
3. På flasker med håndhjulsventil holdes flaskeventilen lukket, når flasken ikke er i brug - det gælder også tomme flasker. På øvrige flasker skal du lukke regulatoren, når flasken ikke er i brug.
4. Efter hver udskiftning af gasflaske kontrolleres alle samlinger ved hjælp af sæbevand - kommer der ingen bobler, og er der ingen gaslugt, er samlingen tæt.
5. Brug kun udstyr (inkl. slanger), der er godkendt til flaskegas, dvs. DG- eller CE-mærket.
6. Regulatorer skal være korrekt monteret, og slanger skal være ubeskadigede og uden revner. Udskift dem ved den mindste tvivl.
7.    
Tjek dine slanger én gang om året, og sæt nye, gasgodkendte slanger på regelmæssigt (3-5 år).
8. Læs vejledningen til nyt gasudstyr, før du tager det i brug.

 

Du må aldrig:

9. Opbevar aldrig mere end 1 stk. 11 kg flaske i brug pr. gasudstyr og 1 stk. 11 kg i reserve - dog maks. 3 stk. 11 kg flasker i alt indendørs. Flasker større end 11 kg må aldrig opbevares indendørs.
10. Opbevar aldrig flasker i kælderen.
11. Skift aldrig gasflasker i nærheden af åben ild.
12. Lad aldrig gasflasker komme i nærheden af åben ild.
13. Brug aldrig åben ild til lækagesøgning.
14. Brug aldrig værktøj til flaskeventiler og stjerneomløbere. Til sekskantomløbere anvendes et passende værktøj.
15. Benyt aldrig gasflasker uden regulator - campingudstyr er dog undtaget.
16. Forsøg aldrig selv at ændre/reparere på gasudstyr/-installationer, men tilkald en autoriseret VVS-installatør.

 

 

Webshop - privat