Afgifter og tillæg

Fakturatillæg og adr-tillæg

Fakturatillæg
Pr. 1. januar 2016 udgør tillægget kr. 52,- excl. moms pr. faktura. Fakturatillægget dækker omkostninger til papir, print, håndtering, kuverter og porto i forbindelse med udsendelse af faktura på papir.

ADR-tillæg
LPG er klassificeret som farligt gods. Derfor er der specielle krav til håndtering, krav om særlig uddannelse af vores chauffører og krav om særligt sikkerhedsudstyr til chauffører og biler. Vi har valgt at opkræve et ARD-tillæg til dækning af disse omkostninger. ARD er en forkortelse for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".

Tillægget udgør pr. 1. januar 2018:

  • Direkte kunder (B2B) 10,50 kr. excl. moms pr. flaske
  • Tankkunder: 195,00 kr. excl. moms pr. leverance
  • Forhandlere 65,00 kr. excl. moms pr. leverance

Tillægget udgør pr. 1. januar 2019:

  • Direkte kunder (B2B) 12,50 kr. excl. moms pr. flaske
  • Tankkunder: 199,00 kr. excl. moms pr. leverance
  • Forhandlere 80,00 kr. excl. moms pr. leverance