Teknisk Support

rådgivning inden for rækkevidde

Du velkommen til at kontakte vores Teknisk Support, når du har spørgsmål. Vi kan hjælpe hele vejen - fra godkendelser hos de relevante myndigheder til installation af gasanlægget. Efter installationen hjælper vi med vejledning om vedligeholdelse og eftersyn af installation og udstyr.


Teknisk Support
T. 8948 7772

Vil du vide mere?

Hos Kosan Gas har du én kontaktperson i alle faser fra rådgivning og planlægning til det praktiske arbejde. Kontakt din lokale distriktschef i dag, han er klar til at hjælpe dig videre.

Distriktschef

Viden

Sikker brug af gas ved udendørs koncerter og festivaler

Flaskegas og gasapparater er udbredte i forbindelse med udendørs musikarrangementer og festivaler.

Sikkerhed omkring etablering og brug af gasinstallationer er imidlertid et teknisk fagligt område, og dertil er installationerne typisk midlertidige. Samtidig er både arrangører og brugere ofte frivillige og sjældent erfarne i god håndtering og gældende regler.

Derfor har Drivkraft Danmark i samarbejde med Dansk Live udarbejdet en praktisk guide til sikker håndtering af flaskegas ved udendørs koncerter og musikfestivaler.