Kunde case - Ardo

ren og billig energi sikrer ardo store besparelser

I Ardo har vi en målsætning om, at vi skal arbejde hårdt for at nedsætte vores CO2-påvirkning. Ved at skifte fra fyringsolie til LPG kan vi, ifølge beregninger fra Kosan Gas, se frem til at nedsætte vores CO2-udslip med 15-20%. Det gør en væsentlig forskel, og det er vi stolte af, siger Jan Hansen.

Ardo producerer en bred vifte af dybfrosne bær, grøntsager og grøntsagsretter under sit eget Frigodan-mærke og til en række private labels. I produktionen af frostvarerne bruger Ardo damp til at blanchere og pasteurisere flere af grøntsagerne og bærerne.

Tidligere benyttede virksomheden fyringsolie til at varme sine dampkedler op, og det udgjorde en væsentlig udgift i produktionen. Derfor besluttede Ardo i 2014 at undersøge mulighederne for at konvertere til LPG, og valget faldt hurtigt på Kosan Gas. 

– Oprindeligt var vi faktisk i dialog med en anden leverandør, men det blev hurtigt tydeligt, at Kosan Gas havde det bedste setup. Deres teknikere forstod med det samme vores behov og udarbejdede en løsning, som passer præcis til de krav, vi har i vores produktion og til vores økonomi. Vi har ikke haft andre produktionsstop end de planlagte, og implementeringen er foregået præcis efter planen, fortæller teknisk chef Jan Hansen fra Ardo.

Udsigt til store besparelser hos Ardo

I forbindelse med Ardos konvertering til LPG kan virksomheden se frem til store besparelser. Da LPG er væsentligt billigere end fyringsolie, forventer Ardo, at investeringen i det nye anlæg er tjent hjem inden 2017. 

– Selvfølgelig er der udgifter forbundet med at konvertere til LPG, men fordi det er en væsentligt billigere energikilde end fyringsolie, så forventer vi at hele investeringen er tjent hjem på bare halvandet år – afhængigt af produktionsvolumen i det kommende år. Det betyder, at vi hurtigt kan se frem til store besparelser i den daglige produktion, og det er vi naturligvis meget tilfredse med, forklarer Jan Hansen. 

LPG - Renere og bedre energikilde

Fyringsolie er ikke bare en dyr energikilde – olien soder også kedlen, som producerer damp til produktionen. Sodet har en isolerende effekt, og det betyder, at der skal bruges mere energi til at producere dampen. Fordi LPG overhovedet ikke afgiver sod, skal Ardo nu bruge mindre energi på at opvarme kedlen og slipper desuden for at afsætte mandetimer til at rense den.

Tidligere brugte Ardo 340.000 liter fyringsolie om året til at varme kedlen op. Når produktionen er på sit højeste bruger Ardo i dag cirka 15,5 tons LPG om ugen, og det betyder en økonomisk besparelse på op til 350.000 kroner om året. Konverteringen til LPG betyder desuden, at Ardo forventer at reducere sin samlede påvirkning af CO2 med 127 tons årligt.

– I Ardo har vi en målsætning om, at vi skal arbejde hårdt for at nedsætte vores CO2-påvirkning. Ved at skifte fra fyringsolie til LPG kan vi, ifølge beregninger fra Kosan Gas, se frem til at nedsætte vores CO2-udslip med 15-20 procent. Det gør en væsentlig forskel, og det er vi stolte af, siger Jan Hansen.

Fakta om Ardo

  • Ardo producerer en lang række dybfrosne bær, grøntsager og grøntsagsretter under Frigodanmærket og til private labels.

  • Virksomheden beskæftiger cirka 103 medarbejdere fordelt på virksomhedens lager i Nyborg og produktion i Orehoved.

  • Ardo står for omkring 17 procent af det samlede salg af frosne grøntsager i Europa og er dermed én af markedets største producenter af frosne grøntsager.

  • Ardo har ud over to danske lokationer i Orehoved og Nyborg produktionsfaciliteter i blandt andet England, Holland, Frankrig, Portugal, Spanien, Belgien og Østrig.

Ardos fordele

Investeringen er tilbagebetalt på 1,5 år

CO2-udledningen er reduceret med 127 tons årligt

kontakt os

Lad os gennemgå jeres anlæg for at se, om jeres virksomhed også har udsigt til store besparelser

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk