Kunde case - De Danske Gærfabrikker

LPG FRA KOSAN GAS HOLDER GÆRPRODUKTIONEN I GANG

Kosan Gas var stærkest på prisen og troværdige i forhold til både serviceberedskab og forsynings-sikkerhed. Vi køber jo ikke alene brændstoffet, men også anlægget og tanken. Og hvis noget går galt midt om natten, så kan jeg stole på, at Kosan Gas er på pletten til at sikre, at brænderen ikke går ud,
siger Jack Domino.

På De Danske Gærfabrikker kører produktionen i døgndrift, blandt andet ved hjælp af LPG fra Kosan Gas. Og ved i en periode at bruge den mere miljøvenlige Kosan BioMix har virksomheden reduceret sin miljøbelastning med flere hundrede ton CO2.

De Danske Gærfabrikker fremstiller det velkendte Malteserkors-gær, der giver luft og hævekraft til både bagerbrød og hjemmebag overalt i Danmark. Derudover producerer virksomheden specialiteter som vingær, gærekstrakter og gær til dyre- og humanernæring.

En skrøbelig proces
Gærproduktion er en skrøbelig proces, der kræver stor omhyggelighed. Undervejs i produktionen anvendes damp til at sterilisere, inddampe og tørre gærekstraktet. Det er uhyre vigtigt, at gæren har den rette temperatur under hele processen. Derfor skal dampproduktionen køre i døgndrift

– Det er utroligt vigtigt, at der hele tiden er gang i produktionen. Bare få sekunders stop kan være en katastrofe. Derfor anvender vi vores LPG-drevne gaskedel til at sikre, at gærproduktionen ikke går i stå, som supplement til vores kuldrevne brændselsanlæg, siger teknisk chef Jack Domino fra De Danske Gærfabrikker.

Gasolie blev skiftet ud med LPG
Tidligere anvendte De Danske Gærfabrikker gasolie til backup-anlægget, men i 2017 fik fabrikken i Grenaa en ny 30 tons Weishaupt dampkedel forsynet med 2 stk. WKmono-G80 brændere, der gør det muligt at køre simultandrift med LPG og biogas. Ud over den nye kedel fik fabrikkens eksisterende 8 tons dampkedel en ny brænder og eltavle, så den også kan køre på LPG frem for gasolie, som det tidligere har været tilfældet. Skiftet til LPG skete af hensyn til både pris, driftssikkerhed og miljø.

– Jeg satte simpelthen alle brændselstyper ind i et regneark og indtastede de forskellige parametre som brændselspris, afgifter, transportudgifter og udnyttelsesgrad. Ved at skifte til LPG fik vi et mere stabilt anlæg, der både er billigere og mere miljøvenligt, siger Jack Domino.

Kosan Gas vandt på pålidelighed
Pris og forsyningssikkerhed var også afgørende for, at De Danske Gærfabrikker valgte Kosan Gas som LPG-leverandør. Kosan Gas har leveret to LPG-tanke på henholdsvis 100 og 102 m3 og en fordamper installation bestående af 5 x 500 kg Al-gas Hydrexx fordampere. Derudover har Kosan Gas bistået med teknisk viden i forhold til samarbejdet mellem de forskellige leverandører.

– Kosan Gas var stærkest på prisen og troværdige i forhold til både serviceberedskab og forsyningssikkerhed. Vi køber jo ikke alene brændstoffet, men også anlægget og tanken. Og hvis noget går galt midt om natten, så kan jeg stole på, at Kosan Gas er på pletten til at sikre, at brænderen ikke går ud, siger Jack Domino.

Gærproduktionen blev grønnere
For at nedsætte miljøbelastningen valgte De Danske Gærfabrikker i en periode at benytte Kosan Gas’ nye Kosan BioMix, hvor 20 procent af gassen er udvundet af genanvendelige råvarer som madrester og vegetabilske olier. Dermed udledes der mindre CO2 under produktionen. BioMix er et biprodukt fra produktionen af biodiesel (HVO) og produceres efter massebalanceprincippet.

Kosan BioMix et certifikat-produkt efter samme princip, som mange kender fra grøn el og varme. De Danske Gærfabrikker modtog derfor et certifikat, der dokumenterede miljøbesparelsen for den indkøbte mængde LPG. Samlet set sparede De Danske Gærfabrikker i perioden, hvor de anvendte Kosan BioMix, miljøet for 405 tons CO2.

– De Danske Gærfabrikker arbejder målrettet med at reducere vores energibrug så meget som muligt. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi med Kosan BioMix kunne reducere udledningen af CO2, udtaler Jack Domino.

Fakta

  • De Danske Gærfabrikker ejes af den canadiske familievirksomhed Lallemand Inc., som er en af verdens største producenter af gær

  • De Danske Gærfabrikker fremstiller omkring 25.000 ton gær om året. I Danmark beskæftiger virksomheden ca. 85 medarbejdere på gærfabrikken i Grenaa

  • Ved at anvende Kosan BioMix i en periode har De Danske Gærfabrikker opnået en samlet CO2-besparelse på 405 tons.

De Danske Gærfabrikkers fordele

CO2-udledningen blev reduceret med 405 tons

Virkomheden dokumenterede sin betragtelige CO2-reduktion med et Kosan BioMix certifikat

kontakt os nu

Hvis du vil vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte til LPG, så lad os gennemgå jeres eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk