Kunde case

på odense havn smelter man glas med lpg
i den gode sags tjeneste

Det er forbundet med stor sikkerhed for os, at Kosan Gas altid kan følge med i vores forbrug, og at de sikrer, at vores ovne aldrig nedkøles," siger Peter Sabro - projektleder og konstitueret direktør hos Odense Glasværk

For Odense Glasværk er sikker gasforsyning en fundamental nødvendighed for virksomhedens daglige virke. Derfor er det af stor betydning, at Kosan Gas kan levere flydende gas (LPG) i tanke til opvarmning af glasværkets smelteovn. Og hos Kosan Gas er man stolte af at bistå virksomhedens arbejde med at hjælpe udsatte borgere tilbage til arbejdsmarkedet.

Odense Glasværk er en socialøkonomisk virksomhed, hvilket betyder, at de har til formål at fremme sociale og samfundsgavnlige formål. Virksomheden har derfor tilknyttet flere frivillige samt borgere fra Odense Kommune, som de hjælper med at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet gennem afklarings- og kompetenceforløb.

Virksomheden har eksisteret siden 1800-tallet men genopstod i 2016 som socialøkonomisk virksomhed, der fremstiller og sælger unik glaskunst på havnen i Odense.

Hjertet hos Odense Glasværk ligger i virksomhedens smelteovn. Her opvarmer man fraktioner af råglas til 1.100 grader celsius, så glasset kan bearbejdes og formes.

Hvis smelteovnen nedkøles, risikerer man at ødelægge både glas og ovn. Derfor er det vigtigt, at ovnene har en stabil gastilførsel til opvarmning.

Ved at anvende LPG kan Odense Glasværk opretholde en fast temperatur i deres ovn, og samtidig har Kosan Gas monteret måleudstyr, såkaldt telemetri, så Kosan Gas løbende kan overvåge gasniveauet og dermed sikre, at virksomheden aldrig løber tør for gas.

”Det er forbundet med stor sikkerhed for os, at Kosan Gas altid kan følge med i vores forbrug, og at de sikrer, at vores ovne aldrig nedkøles,” fortæller projektleder og konstitueret direktør hos Odense Glasværk, Peter Sabro.

Den fleksible gaslevering muliggøres af, at Kosan Gas kan transportere LPG, som kan leveres fleksibelt til en tank hos Odense Glasværk, uden at virksomheden skal involveres.

For virksomheden giver det af tekniske årsager særligt god mening at anvende LPG til opvarmning af smelteovne, da de stabile, høje temperaturer ikke på samme måde kan opnås med anvendelse af eksempelvis el.

FAKTA

  • Odense Glasværk åbnede som socialøkonomisk virksomhed i 2016. Virksomheden har fastansat to glasmagere, men beskæftiger også mellem 15-20 frivillige samt omkring 10 borgere fra Odense Kommune.

  • Virksomheden fremstiller og sælger glaskunst til både private og erhvervskunder fra glasværket på Odense Havn.

  • Kosan Gas leverer LPG til Odense Glasværk, som virksomheden anvender til at opvarme smelteovne, hvori fraktioner af råglas smeltes inden det bearbejdes.

  • LPG sparer miljøet for omkring 20% CO2 sammenlignet med olie. LPG er et fossilt brændstof på lige fod med kul, olie og naturgas, men da LPG indeholder færre kulstofatomer pr. energienhed end kul og olie, bidrager den i mindre grad til drivhuseffekten og skåner dermed samfundet for sundhedsskadelig forurening.


Odense Glasværks fordele

GLASVÆRKET VILLE IKKE KUNNE OPNÅ SAMME STABILE, HØJE TEMPERATURER MED EL

Fraktioner af råglas opvarmes til 1.100 grader celsius, så glasset kan bearbejdes og formes. Hvis en smelteovn nedkøles, risikerer man at ødelægge både glas og ovn.

Derfor er det vigtigt med en stabil gastilførsel til opvarmning.

kontakt os nu

Hvis du vil vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte til LPG, så lad os gennemgå jeres eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk