Kunde case

Kosan BioMix baner vejen for grøn omstilling
i Vejle Kommune

Det er ikke et krav for os at anvende BioMix, men vi oplever stor efterspørgsel på, at vi energioptimerer vores processer, og Kosan Gas skaber uden sammenligning de bedste forudsætninger for os. De kan levere gas i tanke og er til stede lokalt, hvilket gør det muligt for os, at vi nu kan gå i markedet med en mere klimavenlig løsning”, siger Finn Nielsen, salgschef hos SR Gruppen A/S

SR gruppen A/S og Kosan Gas har indgået et samarbejde med en fælles vision om at gøre den danske asfaltbelægning grønnere. Den vision deler man i Vejle Kommune, der nu har indgået en aftale med SR Gruppen A/S om at renovere 30.000 m2 af den vejlensiske del af Hærvejen med anvendelse af Kosan Biomix.

SR Gruppen A/S er en dansk virksomhed, der udfører vejbelægning og udskiftning af asfalt i hele Danmark. Når virksomheden opvarmer gammelt asfalt anvender man infrarøde gasvarmere, der varmer asfalten op til 130 grader og dermed sikrer, at asfalten kan bearbejdes, genanvendes og lægges på ny.

I takt med at SR Gruppen A/S oplever et øget klimafokus og efterspørgsel på bæredygtige løsninger fra sine kunder, har virksomheden iværksat et samarbejde med Kosan Gas om levering af Kosan Biomix til at forsyne virksomhedens gasvarmere.
Som led i samarbejdet leverer Kosan Gas i en forsøgsperiode flydende grøn gas, Kosan BioMix, der gennemsnitligt udleder 19% mindre CO2 pr. kWh sammenlignet med konventionel LPG, og 40% mindre CO2 end olie.

”Det er ikke et krav for os at anvende BioMix, men vi oplever stor efterspørgsel på, at vi energioptimerer vores processer, og Kosan Gas skaber uden sammenligning de bedste forudsætninger for os. De kan levere gas i tanke og er til stede lokalt, hvilket gør det muligt for os, at vi nu kan gå i markedet med en mere klimavenlig løsning”, siger Finn Nielsen, salgschef hos SR Gruppen A/S.

I samarbejde med Vejle Kommune har SR Gruppen A/S anvendt Kosan BioMix, da 30.000 m2 af Hærvejen, beliggende i Vejle Kommune, blev renoveret.

SR Gruppen blev valgt til at løse opgaven, fordi Vejle Kommune har et mål om at bidrage aktivt til den grønne omstilling. Derfor har kommunen fokuseret på, at SR Gruppen anvender innovative løsninger, der bidrager til at reducere CO2-udledningen i kommunen.

Når SR Gruppen A/S anvender Kosan BioMix, betaler Vejle Kommune en lidt højere pris, end hvis renoveringen skete med et fossilt alternativ som energikilde. Dette anser kommunen dog som en investering i en grønnere fremtid.

Kosan Gas og SR Gruppen A/S forventer, at prisen på den grønnere asfaltbelægning vil kunne nedbringes i takt med en øget udbredelse og stigende efterspørgsel.

FAKTA

SR Gruppen A/S er grundlagt i 2010 og udfører arbejde i hele Danmark og dele af Sverige.

  • SR Gruppen A/S er specialiserede i at udføre vejbygning og vejvedligehold. Med hjælp fra Kosan Gas anvender
    virksomheden BioMix til remix af vejbelægning

  • Kosan Gas har leveret 150 tons BioMix til SR Gruppen A/S, som virksomheden anvender til opvarmning af asfalt, så asfalten kan bearbejdes og repareres

  • Kosan BioMix sparer miljøet for op til 95% CO2-udledning. CO2-udledningen mindskes i fremstillingsprocessen og kompenseres yderligere via certifikater

SR gruppens fordele

Med Kosan BioMix opnår SR gruppen en CO2-besparelse på 94 tons

Kosan BioMix bidrager til SR gruppens ønske at gøre den danske asfaltbelægning grønnere

kontakt os nu

Hvis du vil vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte til Kosan BioMix eller LPG, så lad os gennemgå jeres eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk