Kosan BioMix - et grønnere LPG

Grønnere LPG - samme gode egenskaber

kosan biomix

LPG er en energikilde, som har et lavere kulstofindhold end andre fossile brændsler. Og med Kosan BioMix er det nu muligt for virksomheder at reducere deres CO2-udledning yderligere.

 • Hvorfor vælge Kosan BioMix
  Klima- og miljøbevidste kunder efterspørger produkter, som kan hjælpe dem i deres indsats for en grønnere og mere bæredygtig fremtid - Kosan BioMix er et skridt på vejen.

 • Hvad er Kosan BioMix
  Kosan BioMix er et miljøvenligt LPG-produkt, der indeholder en andel LPG udvundet af genanvendelige råvarer som madrester og vegetabilske olier. Hermed er Kosan BioMix et mere klima- og miljøvenligt alternativ til fossilt LPG, fyringsolie og andre brændselsformer.
  Andelen af Bio-LPG kan variere. Den mest gængse kombination er Kosan BioMix20. Tallet 20 indikerer, at produktet indeholder 20% Bio-LPG. 

 • Hvilke fordele giver Kosan BioMix
  Brugen af genanvendelige råvarer betyder, at Kosan BioMix sparer miljøet for 19% af den CO2, der ville være udledt ved produktion af samme mængde LPG.
  Miljøgevinsten er certificeret af en uafhængig tredjepart. Den kemiske sammensætning af Kosan BioMix er identisk med konventionel LPG, og har dermed de samme anvendelses-muligheder og fordele - nemlig jævn forbrænding, lavere samlet energiforbrug og høj driftssikkerhed. Af samme grund kan Kosan BioMix uden videre anvendes i et eksisterende LPG-anlæg.

 • Hvordan produceres Kosan BioMix
  Den grønne andel af Kosan BioMix fremstilles af animalske og vegetabilske ingredienser, blandt andet rapsolie og restprodukter fra fødevareproduktion.

et skridt på vejen til en grønnere
og mere bæredygtig fremtid

1)   Kilder af bæredygtige råmaterialer

Kosan BioMix udvindes af bæredygtige råmaterialer som vegetabilske olier og animalsk fedt.

2)   Raffinering

Bio-raffinaderi med produktion af biodiesel (HVO).

3)   Kosan BioMix

Biprodukt fra produktion af biodiesel. Raffineringsprocessen og den miljømæssige gevinst af slutproduktet dokumenteres af en uafhængig tredjepart.

Certifikat som dokumentation

I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation vi certifikater - det kalder vi Kosan BioMix.

vil I også være lidt grønnere?

Kontakt os, så giver vi et bud på de miljømæssige gevinster, som netop jeres virksomhed kan opnå med Kosan BioMix

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

Case study

MILJØVENLIG LPG MATCHER JIFFYS GRØNNE PROFIL

I mere end 50 år har Jiffy produceret miljøvenlige potter i Danmark, og både produkt og virksomhed har været forud for sin tid, når det gælder om at tage hensyn til miljøet.   Siden slutningen af 1960’erne er det LPG, der har leveret energien til de store tørreovne.

Vi ønsker at reducere vores CO2-aftryk så meget som muligt. Vi anvender også certificeret grøn el fra vandkraft, så det var helt oplagt at skifte til Kosan BioMix. Vi har i første omgang købt 60 ton om året, hvilket betyder, at vi belaster miljøet med 177 ton mindre CO2 i forhold til samme mængde konventionel LPG, siger Jan Opstrup.

FAQ

spar tid - find dit svar her

Hvad er bioLPG?

Den bioLPG produktion, som vi støtter, udvindes udelukkende af restprodukter af råmaterialer som vegetabilske olier og animalsk fedt. BioLPG'en er et biprodukt fra en svensk produktion af biodiesel (HVO) og er fri for palmeolie og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate). 

Definitionen på bioLPG er, at gassen stammer fra en biologisk kilde og ikke en fossil kildeHvad er potentialet for bioLPG og Kosan BioMix?

LPG er et produkt med fossil oprindelse, men har allerede i dag et bedre miljøaftryk med et lavere CO2- og partikeludslip end andre fossile energiformer. Potentialet på sigt er at erstatte fossilt LPG med bioLPG.

Den kemiske formel for bioLPG og konventionel LPG er identisk. Forbrænding af bioLPG vil have samme CO2-aftryk som forbrænding af konventionel LPG. 

Reduktion af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen og kompenseres via certifikater.

 

Hvor stor er miljøgevinsten?

I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater. 

Certifikaternes andel af bioLPG kan variere fra 20-100% og med det en højere CO2-besparelse. Reduktion af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen:

Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40    =  38,0%
Kosan BioMix30    =  28,5%
Kosan BioMix20    =  19,0%

Beregningen er foretaget efter WTW (Well-to-Wheel) princippet, hvor mængden af CO2-udledning beregnes for hele kæden - fra produktion af råmaterialerne til forbrænding af slutproduktet. Miljøgevinsten certificeres af en uafhængig tredje part. 

Hvordan dokumenteres miljøgevinsten?

I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til produktion af traditionel LPG. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater - det kalder vi Kosan BioMix. 

Ved køb af Kosan BioMix leverer Kosan Gas et certifikat til kunden, som dokumenterer den lavere CO2-udledning.

Er der skattemæssige fordele ved Kosan BioMix?

Nej, desværre ikke.