Kunde case

LPG SÆTTER FULD DAMP PÅ KEDLEN HOS EWERS

Ved at bruge LPG i stedet for fyringsolie reducerer vi CO2-udledningen med 15-20% og udsender færre sundhedsskadelige partikler til atmosfæren. Vi kan ikke redde verden, men vi kan da gøre et beskedent forsøg, siger Henning Andersen

Brdr. Ewers er Danmarks største privatejede foderstofproducent og det, man kunne kalde en energitung virksomhed. Foderpillerne fremstilles på virksomhedens to fabrikker på havnen i Aabenraa. I processen benyttes damp - masser af damp - for at give pillerne fast konsistens og dræbe mulige salmonellabakterier. 

Siden virksomheden rykkede ind på havnen i 1995, har den brugt fyringsolie til at drive sine to dampkedler. I 2012 valgte virksomheden at nedlægge kedlerne, da de, ifølge fabrikschef Henning Andersen, var udtjente. 

- Alt udstyr i de gamle kedelrum var nedslidt. Kedler, pumper, installationer, ja selv kedelhusene havde udtjent deres værnepligt. Det nyeste udstyr var 20 år gammelt, og derfor var der ingen vej uden om. Vi var nødt til at gøre noget, siger Henning Andersen.

LPG afløste fyingsolie
Brdr. Ewers valgte at etablere et helt nyt kedelanlæg midt imellem de to fabrikker, der ligger godt 200 meter fra hinanden. Det nye kedelanlæg, der betjener begge fabrikker, har givet Brdr. Ewers stordriftsfordele og nedbragt virksomhedens energiforbrug fra 12 millioner kWh til 9 millioner kWh - altså en besparelse på 25 procent. Beregninger fra kedelleverandøren Weishaupt viser, at hvis virksomheden blot havde valgt at optimere de eksisterende kedler, havde det kun givet en forbedring på 10-15 procent. Besparelsen skyldes altså især, at virksomheden har skiftet fra fyringsolie til LPG.

– LPG har en højere brændværdi end fyringsolie. Det betyder, at vi nu skal bruge mindre brændstof end før. Før skiftet brugte vi 1,2 millioner liter fyringsolie om året på at drive vores kedler. I dag bruger vi 700 tons LPG om året, og det gør investeringen til én af de bedste, vi har nogensinde har foretaget, forklarer Henning Andersen.

Driftssikkerhed og renere produktion
De økonomiske argumenter står ikke alene. Det nye kedelanlæg kommer nemlig også miljøet og den lokale luftkvalitet til gode.

– Ved at bruge LPG i stedet for fyringsolie reducerer vi CO2-udledningen med 15-20 procent og udsender færre sundhedsskadelige partikler til atmosfæren. Vi kan ikke redde verden, men vi kan da gøre et beskedent forsøg, siger Henning Andersen, som klart vil anbefale LPG til andre virksomheder, der i dag bruger fyringsolie – og som ligger uden for områder med naturgas.

En rentabel investering
Det nye anlæg løber op i godt syv millioner kroner, og i forbindelse med etableringen af det nye anlæg har Brdr. Ewers modtaget et energirenoveringstilskud fra staten. Kosan Gas har installeret tankanlæg og fordamper og forsyner løbende virksomheden med LPG. Brdr. Ewers forventer, at investeringen er tjent ind i løbet af kun 4 år. Senest har virksomheden også investeret i en energibesparende kompressor til drift og styring. Den nye kompressor betyder, at der skal bruges mindre el og gas til at drive fabrikkens fedttank, der bruges til at opbevare vegetabilsk olie.

Fakta

  • Producerer årligt 280.000 tons foder
  • Beskæftiger 110 medarbejdere i Danmark
  • Det nye kedelanlæg har givet energibesparelse på godt 25%
  • Investeringen på 7 mio. kroner vil være tjent ind på 4 år

Brdr. Ewers' fordele

Investeringen på 7 mio. kr. er tjent ind på 4 år

Det nye kedelanlæg har givet en energibesparelse på godt 25%

kontakt os

Lad os gennemgå jeres anlæg for at se, om I kan opnå store økonomiske og miljømæssige besparelser

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk