Kunde case

gas i forskningens tegn

En her-og-nu-investering på 1 million kroner giver os 3 millioner kroner i bedre økonomi i løbet af de næste 1,3-1,5 år. Faktisk var vi overraskede over både besparelsen og den korte tilbagebetalingstid, siger Jesper Dose

På Danmarks Tekniske Universitets Veterinærinstitut på Lindholm Ø ud for Kalhave på Sydsjælland bliver grise, køer, mink og andre husdyr sat under lup og kniv i forskningens tegn. Her tilegner kloge hoveder i hvide kitler sig viden om blandt andet kogalskab, rabies og svinepest. I dag kan forskerne varme sig ved hjælp af gas i varmerørene i stedet for olie – en idé, der så at sige blev tændt i et
forbrændingsanlæg.

− Vi oplevede miljøoverskridelser på vores oliedrevne forbrændingsanlæg, hvor vi afbrænder risikoaffald som blandt andet plastaffald. Vi undersøgte mulighederne for en løsning, der kunne eliminere miljøoverskridelserne, og vi fandt, at gas på flere måder var en effektiv løsning, forklarer Jesper Dose, der er sektionsleder på DTU Campus Lindholm Ø.

Økonomiske overraskelser
I første omgang var planen, at der skulle bruges en volumen på 30 ton samt en fordamperinstallation til veterinærinstituttets forbrændingsanlæg på øen. Men det viste sig, at DTU havde en kedelcentral på stedet, der med fordel også kunne konverteres fra olie til gas. Sammen med instituttets ledelse regnede Jesper Dose på tallene.

− En her-og-nu-investering på en million kroner giver os tre millioner kroner i bedre økonomi i løbet af de næste 1,3-1,5 år. Faktisk var vi overraskede over både besparelsen og den korte tilbagebetalingstid, siger Jesper Dose, der derfor hævede den indledende gasleverance på 30 ton til 265 ton.

Opfordring: Frem med lommeregneren
Jesper Dose og DTU’s Veterinærinstitut på Lindholm Ø fik endnu en uventet, positiv overraskelse ved at konvertere fra olie til gas:

− Tidligere kørte vi med to kedler til opvarmning af instituttet her på øen. I dag kan vores produktionsdampkedel levere til det hele. Det er også en kæmpe gevinst, siger Jesper Dose, der har et godt råd til lignende institutioner og virksomheder:

− Hvis man har et stort olieforbrug, så kan det betale sig at lave en økonomisk beregning på konvertering til gas. Det er på alle måder en god forretning, siger Jesper Dose.

Fakta

  • DTU Veterinærinstituttet forsker i infektiøse sygdomme med særlig fokus på husdyrsygdomme med store konsekvenser for dansk landbrug, samt zoonoser, der kan smitte til mennesker.

  • Instituttet rådgiver myndighederne, udfører overvågning og risikovurdering, er ansvarlig for den laboratoriemæssige del af det danske veterinære beredskab samt underviser og vejleder dyrlæge og life science studerende.

  • DTU Veterinærinstituttet beskæftiger 220 medarbejdere.

  • DTU Veterinærinstituttet gasopvarmer 13.000 etagemeter.

  • Investeringen på 1 mio. kroner vil være tjent ind på 1,3-1,5 år.

DTU's fordele

Investeringen er tjent ind på 1,3-1,5 år

DTU Veterinærinstituttet gasopvarmer 13.000 etagemeter

kontakt os

Lad os gennemgå jeres anlæg for at se, om det også kan betale sig for jeres virksomhed at skifte fra olie til LPG

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk