Kunde case

MILJØVENLIG LPG MATCHER JIFFYS GRØNNE PROFIL

Vi ønsker at reducere vores CO2-aftryk så meget som muligt. Vi anvender også certificeret grøn el fra vandkraft, så det var helt oplagt at skifte til Kosan BioMix. Vi har i første omgang købt 60 ton om året, hvilket betyder, at vi belaster miljøet med 177 ton mindre CO2 i forhold til samme mængde konventionel LPG, siger Jan Opstrup

Jiffy A/S er en virksomhed med en grøn profil, både i overført og bogstavelig betydning. På fabrikken i Ryomgård formes tørv, træmasse og vand til biologisk nedbrydelige plantepotter. Planternes rødder kan vokse ud gennem potternes sider, og over forholdsvis kort tid nedbrydes potterne 100%. En stor del af den basilikum, persille og andre krydderurter, som danskerne køber i supermarkedet, vokser i Jiffy-potter.

I mere end 50 år har Jiffy produceret de miljøvenlige potter i Danmark, og både produkt og virksomhed har været forud for sin tid, når det gælder om at tage hensyn til miljøet.

Siden slutningen af 1960’erne er det flydende gas (LPG), der har leveret energien til de store tørreovne.

– Potterne tørres ved 300°C. De første år foregik det i oliefyrede tørreovne, men omkring 1968 gik vi over til at bruge LPG. Det var først og fremmest af miljøhensyn, både i forhold til forurening og arbejdsmiljøet i produktionslokalerne, fortæller direktør Jan Opstrup.

Cerfificeret grøn energi
Hele Jiffy-koncernen har et stort strategisk fokus på miljøvenlighed, og er blandt andet miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden. Det betyder, at virksomheden konstant er på udkig efter nye måder at reducere energiforbruget og udledningen af CO2.

Derfor slog Jiffy straks til, da Kosan Gas introducerede Kosan BioMix, der indeholder 20 procent LPG udvundet af genanvendelige råvarer som madrester og vegetabilske olier. Miljøgevinsten dokumenteres ved hjælp af miljøcertifikater.

– Vi ønsker at reducere vores CO2-aftryk så meget som muligt. Vi anvender også certificeret grøn el fra vandkraft, så det var helt oplagt at skifte til Kosan BioMix. Vi har i første omgang købt 60 ton om året, hvilket betyder, at vi belaster miljøet med 177 ton mindre CO2 i forhold til samme mængde konventionel LPG, siger Jan Opstrup.

Miljøhensyn giver point hos kunderne
Det miljøvenlige image er en vigtig del af Jiffys markedsføring, og hos kunderne oplever Jan Opstrup et stigende fokus på, at produktionen belaster miljøet mindst muligt.

– Både herhjemme og i udlandet er der voksende opmærksomhed omkring, hvordan produkterne fremstilles, og hvilken type energi vi anvender. Vi har for eksempel en stor fransk kunde, der undersøger alt omkring de produkter, de tager i sortiment og tildeler point for energiforbrug og lignende. Her er det klart en fordel, at vi med miljøcertifikatet fra Kosan BioMix i hånden kan dokumentere, at vi har reduceret vores CO2-udledning betragteligt, siger Jan Opstrup.

Fakta

  • Jiffy A/S er en del af den internationale koncern Jiffy Products International, der har produktion i 20 forskellige lande.

  • Fabrikken i Ryomgård producerer årligt 200 millioner biologisk nedbrydelige potter, hvoraf omkring 80% eksporteres

  • Jiffy Pots er OK Compost Home certificerede og behandles som naturligt affald både industrielt og i den daglige husholdning.

  • I Danmark beskæftiger virksomheden 30 medarbejdere.

  • Hele koncernen er certificeret efter den internationale standard for miljøledelse ISO 14001.

  • Afhængigt af aktivitetsniveauet bruger Jiffy A/S mellem 250 og 300 ton LPG årligt.

  • Virksomhedens årlige CO2-besparelse med Kosan BioMix er 177 tons.

Jiffys fordele

CO2-udledningen er reduceret med 177 tons årligt

Virkomheden dokumenterer sin betragtelige CO2-reduktion med et Kosan BioMix certifikat

kontakt os nu

Hvis du vil vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte til BioMix, så lad os gennemgå jeres eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster.

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk