Skift til LPG

spar penge og byg bro til fremtidens energi

Ved at skifte fra olie til LPG kan virksomheder ikke blot spare 15-20% på energiudgifterne. LPG er også en oplagt ’brobygger’, der kan reducere CO2-aftrykket, mens vi venter på fremtidens energi.

Gevinst for bundlinje og miljø

LPG er et effektivt og rentabelt brændstof med et højt energiindhold. Kosan Gas har beregnet, at olieforbrugende danske virksomheder uden adgang til naturgas i gennemsnit kan spare mindst 15-20% af energiomkostningerne ved at skifte til LPG – afhængigt af strømforbrug, prisen på LPG og olie i det omkringliggende område og forskrifter for installering.

Der er også miljømæssige gevinster ved at skifte tunge fossile brændstoffer som kul og olie ud med LPG. CO2-udledningen fra LPG er markant lavere, så en virksomhed kan typisk spare miljøet for omkring 20% CO2-udledning ved at skifte. LPG udleder også langt færre sundhedsskadelige partikler. Miljøgevinsten bliver ekstra stor, hvis der anvendes Kosan BioMix, som udvindes af bæredygtige råmaterialer og har 19% lavere miljøpåvirkning end konventionel LPG.

Brobygger til fremtidens energi

Det er sandsynligt, at en eller flere mere bæredygtige energikilder med tiden vil komme til at dominere globalt, og på den måde give adgang til 100% CO2-neutral energi. Udfordringen er, at ingen af de eksisterende teknologier på nuværende tidspunkt er kosteffektive og pålidelige nok til, at de kan konkurrere med de fossile brændstoffer.

Selv når en bæredygtig energiform kan udgøre et realistisk alternativ, vil det kræve enorme investeringer i både produktion og infrastruktur, før den kan erstatte de eksisterende energikilder. I den mellemliggende periode er udfordringen at nedbringe CO2-udledningen uden at kunne undvære fossile brændstoffer. Her er LPG det oplagte valg som ”brobygger” til fremtidens energi.

Hos Jiffy ønsker at reducere vores CO2-aftryk så meget som muligt. Vi anvender også certificeret grøn el fra vandkraft, så det var helt oplagt at skifte til Kosan BioMix. Vi har i første omgang købt 60 ton om året, hvilket betyder, at vi belaster miljøet med 177 ton mindre CO2 i forhold til samme mængde konventionel LPG, siger direktør Jan Opstrup

Jiffy A/S er en virksomhed med en grøn profil, både i overført og bogstavelig betydning. På fabrikken i Ryomgård formes tørv, træmasse og vand til biologisk nedbrydelige plantepotter.

Læs Jiffy kunde case

Lad os gennemgå jeres eksisterende kedelanlæg og få et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster i jeres virksomhed

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk