Test

Den mængde CO2 der bliver udledt, når man kører 21 min med en benzindreven plæneklipper.

Den mængde CO2 der bliver udledt, når man kører 21 min med en benzindreven plæneklipper.

Hvorfor Kosan BioMix20?

I praksis betyder det, at bioLPG'en anvendes der, hvor den udvindes, og vi bidrager derved sammen til reduktion af CO2-udledningen ud fra et globalt perspektiv.