Databeskyttelsespolitik

Sidste revisionsdato: 26. november 2019

Vi anerkender vigtigheden af at beskytte dine personoplysninger. Følgende databeskyttelsespolitik for vores websted (”databeskyttelsespolitik”) indeholder vigtige oplysninger om beskyttelse af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores websted, herunder når du indsender personoplysninger som eksempelvis navn, kontaktoplysninger, alder, biografiske oplysninger eller andre personlige oplysninger (”personoplysninger”) via webstedet eller giver dit samtykke til markedsføringskommunikation. Gennemgå politikken omhyggeligt. Den beskriver, hvordan vi, Kosan Gas a/s, Hasselager Centervej 19-21, 8260 Viby J, som dataansvarlig, indsamler, opbevarer, bruger, overfører og videregiver disse personoplysninger.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til privacy@ugiintl.com.

Tredjepartswebsteder og -dataoverførsler
Denne databeskyttelsespolitik gælder udelukkende for dette websted. I det omfang dette websted indeholder links til eller på anden måde giver dig adgang til websteder tilhørende vores datterselskaber, associerede selskaber, partnere eller andre tredjeparter, gælder der muligvis separate databeskyttelsespolitikker for disse websteder. Disse separate databeskyttelsespolitikker kan indeholde vilkår, som er anderledes end vilkårene i denne databeskyttelsespolitik, og din adgang til og brug af sådanne tilknyttede websteder er ikke omfattet af denne databeskyttelsespolitik. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for din adgang til og brug af ethvert websted tilhørende tredjeparter.

Formål, som vi bruger dine personoplysninger til
Under dit besøg på vores websted kan du blive bedt om frivilligt at videregive visse personoplysninger. Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføringskommunikation, bruger vi dine personoplysninger til disse formål. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren. Sådanne personoplysninger videregives af dig på frivillig basis og vil blive anvendt i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med dine anmodninger. Vi bruger dine personoplysninger som led i vores legitime interesser til at (i) opfylde vores forpligtelser til at levere produkter og tjenester til dig, (ii) aktivere betalingstransaktioner (hvor tilgængeligt) og/eller (iii) sende dig kommercielle og reklamemæssige oplysninger baseret på dine præferencer og med dit samtykke. Hvis du er kunde hos os og ønsker flere oplysninger om, hvilke typer personoplysninger der indsamles og deres tilsigtede brug, kan du se vores databeskyttelseserklæring for kunder her.

Oplysninger, der indsamles via cookies og andre teknologier
Vores websted bruger ”cookies” og andre teknologier, herunder web-beacons (hvor relevant), til at indsamle oplysninger om dig (pixel-tags og web-beacons kaldes også for klare GIFs, action-tags eller web-tags). En cookie er en lille fil med bogstaver og tal, som vi gemmer i din browser eller på harddisken af din computer eller mobile enhed.

Vi bruger cookies som led i vores legitime interesser til at:

  • skelne dig fra andre brugere af vores websted og
  • give dig en bedre oplevelse under brugen af vores websted samt til at forbedre vores websted.

Cookies bruges til at indsamle oplysninger om:

  • din brug af vores websted under den aktuelle session og over tid (herunder hvilke websider du får vist, og hvilke filer du downloader)
  • dit operativsystem og din browsertype
  • din internetudbyder
  • dit domænenavn og din IP-adresse
  • det websted, du besøgte inden besøget på vores websted, og
  • det link, du bruger til at forlade vores websted.

Hvis du er bekymret for at have cookies på din computer, kan du indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at underrette dig om det, når der gemmes en cookie, så du kan vælge, om du vil acceptere den. Du kan også slette cookies fra din computer. Alle browsere har forskellige indstillinger. Indstillingerne er beskrevet i menuen Hjælp i browseren. Indstillingerne giver dig mulighed for at ændre dine cookies-valg. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger cookies, ved at konfigurere din browser som beskrevet i det følgende:

Hvis du bruger Microsoft Internet Explorer, skal du gå til ”Funktioner” og vælge ”Internetindstillinger” og derefter ”Beskyttelse af personlige oplysninger”.

Hvis du bruger Firefox til Mac, skal du gå til ”Præferencer” og vælge ”Beskyttelse af personlige oplysninger” og derefter ”Vis cookies”. Hvis du bruger Windows, skal du gå til ”Funktioner” og vælge ”Indstillinger” og derefter ”Beskyttelse af personlige oplysninger” og “Brug tilpassede indstillinger til historik”.

Hvis du bruger Safari, skal du gå til ”Præferencer” og derefter vælge ”Databeskyttelse”.

Hvis du bruger Google Chrome, skal du gå til ”Indstillinger” (eller ”Præferencer”, hvis du er Mac-bruger) og derefter vælge ”Avanceret” og ”Indholdsindstillinger” i afsnittet om databeskyttelse og markere afkrydsningsfeltet ”Cookies” i dialogboksen med indholdsindstillinger.

Hvis du vælger at blokere eller slette cookies, fungerer visse funktioner på vores websted muligvis ikke optimalt. Læs mere på www.allaboutcookies.org. Vores websted bruger Google Analytics til at indsamle og analysere bestemte oplysninger om dig, men disse oplysninger kan ikke bruges til at identificere dig personligt.

Vi bruger Hotjar til bedre at forstå vores brugeres behov og optimere denne tjeneste og den tilhørende brugeroplevelse. Hotjar er en teknologitjeneste, som hjælper os med bedre at forstå vores brugeres oplevelse (f.eks. hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne synes om og ikke synes om osv.), så vi kan opbygge og vedligeholde vores tjeneste baseret på brugerfeedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder, herunder særligt om enhedens IP-adresse (dataene indsamles og gemmes udelukkende i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (enhedens UID), browseroplysninger, geografisk placering (kun land) og foretrukket sprog for visningen af vores websted. Hotjar gemmer oplysningerne i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi vil nogensinde bruge oplysningerne til at identificere individuelle brugere eller til at sammenholde dem med yderligere data om en individuel bruger. Yderligere oplysninger findes i Hotjars databeskyttelsespolitik, som er tilgængelig via dette link.

Du kan fravælge oprettelsen af en brugerprofil, Hotjars lagring af data om din brug af vores websted og Hotjars brug af sporingscookies på andre websteder ved at følge dette afmeldingslink.

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
Vi deler ikke personoplysninger, der er indsamlet fra dig, med tredjeparter til andre formål end at understøtte vores drift og opfylde det formål, du har videregivet dem til. Vi deler i visse tilfælde muligvis personoplysninger med vores tilknyttede virksomheder, kunder eller eksterne tjenesteudbydere, som leverer tjenester på vores vegne som led i driften af vores forretning. Disse tilknyttede virksomheder, kunder eller eksterne tjenesteudbydere bruger udelukkende dine personoplysninger til de formål, som de er blevet indsamlet til. Dine personoplysninger kan også blive delt i følgende situationer: (i) hvis en retshåndhævende myndighed eller anden offentlig myndighed pålægger os at gøre det, eller hvis vi er forpligtede til at gøre det i henhold til gældende lov, og ii) i forbindelse med undersøgelser eller andre tiltag, som har til formål at forhindre ulovlige aktiviteter, eller som vedrører den offentlige sikkerhed. Vi videregiver og overfører muligvis dine personoplysninger i forbindelse med en fusion eller afhændelse af virksomhedens aktiver. Vi kræver dog, at den erhvervende virksomhed accepterer at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.

Overførsel af dine personoplysninger uden for EØS
Vi overfører muligvis dine personoplysninger til vores leverandører og/eller vores hovedkontor, som er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Sådanne overførsler vil i givet fald enten være dækket af en kontrakt, som omfatter Europa-Kommissionens officielle standardkontraktbestemmelser, eller af modtagerens tilslutning til ”Privacy Shield” eller ”Binding Corporate Rules” eller enhver anden mekanisme med et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse. En kopi af den implementerede mekanisme fås ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Vilkår for opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er blevet indsamlet til. Vi gemmer dine personoplysninger i op til tre (3) år efter ophøret af vores relation til dig. Vi kan i visse situationer opbevare dine personoplysninger i en længere periode, f.eks. i forbindelse med søgsmål, eller hvis det er påkrævet for at opfylde regnskabsmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige krav. Dataene vil under alle omstændigheder blive destrueret eller anonymiseret, når sådanne formål er opfyldt.
Vi gemmer muligvis dine anonymiserede data i ubegrænset tid for at forbedre vores undersøgelser og statistiske analyser. Anonymisering er en beskyttelsesmekanisme, som har til formål at omdanne personoplysninger uigenkaldeligt, så de ikke længere kan bruges til at identificere den pågældende person.

Integritet, beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger
Selvom vi bestræber os på at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheden for personoplysninger, og du videregiver i sidste ende dine personoplysninger på egen risiko. Vi anvender kommercielt rimelige sikkerhedsmæssige tiltag og foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang. Nogle af disse foranstaltninger omfatter, men er muligvis ikke begrænset til, kryptering, firewalls og brug af SSL (Secure Socket Layers).
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, de blev indsamlet til, som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov.

Dine rettigheder
Vi giver dig adgang til dine personoplysninger i overensstemmelse med dine juridiske rettigheder, så du kan bede os om at redigere eller opdatere dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige, eller slette dine personoplysninger, hvis vi ikke er lovmæssigt pålagt at opbevare dem til juridiske formål, herunder til håndtering af erstatningskrav, eller til et legitimt forretningsmæssigt formål. Du kan også anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger eller bærbarheden af dine personoplysninger. Hvis du vil udøve en af disse rettigheder, skal du sende en e-mail til databeskyttelsesrådgiveren.
Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du indgive en klage til databeskyttelsesrådgiveren eller databeskyttelsesmyndigheden i dit bopælsland.

Fravalg
Hvis du har givet samtykke til, at vi bruger dine personoplysninger, og efterfølgende ønsker at annullere dette samtykke, kan du gøre det ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Børn
Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 13 år (eller ældre afhængigt af gældende lov), og vi målretter ikke vores websteder mod børn under 13 år (eller ældre afhængigt af gældende lov). Vi opfordrer forældre og værger til at spille en aktiv rolle i deres børns onlineaktiviteter og -interesser. Hvis det kommer til vores kendskab, at et barn under 13 år (eller ældre afhængigt af gældende lov) har videregivet personoplysninger online uden forældrenes samtykke, træffer vi enhver rimelig foranstaltning for at slette sådanne oplysninger fra vores databaser og ikke bruge oplysningerne til noget formål (medmindre det er nødvendigt for at beskytte barnets eller andres sikkerhed som påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov). Hvis du får kendskab til, at vi har indsamlet personoplysninger fra børn under 13 år (eller ældre afhængigt af gældende lov), opfordrer vi dig til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Ændringer til denne databeskyttelsespolitik
Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage ændringer til denne databeskyttelsespolitik. Feltet ”Seneste revisionsdato” øverst i denne databeskyttelsespolitik vil blive opdateret, hver gang der foretages ændringer i databeskyttelsespolitikken. Ændringer til databeskyttelsespolitikken træder i kraft, når de offentliggøres, og på den dato, som fremgår af det opdaterede felt med ”Seneste revisionsdato”. Vi opfordrer dig til at holde dig opdateret om eventuelle ændringer ved at gennemse databeskyttelsespolitikken med regelmæssige mellemrum.