Databeskyttelsespolitik

Sidste revideringsdato: 25. maj 2018

Vi anerkender vigtigheden af at beskytte dine personoplysninger. Følgende databeskyttelsespolitik for webstedet ("databeskyttelsespolitik") indeholder vigtige oplysninger om dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores websted vedrørende indsendelsen af dine personoplysninger, såsom dit navn, kontaktoplysninger eller andre personoplysninger ("personoplysninger") via webstedet og også, hvor du har givet dit samtykke, markedsføringsmeddelelser. Gennemgå den omhyggeligt. Den beskriver, hvordan vi, som dataansvarlig, indsamler, opbevarer, bruger, overfører og videregiver disse personoplysninger. Din fortsatte brug af dette websted udgør din accept af denne databeskyttelsespolitik og eventuelle efterfølgende opdateringer.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at kontakte dem på privacy@ugiintl.com.

Tredjepartswebsteder og dataoverførsler
Denne databeskyttelsespolitik gælder kun for dette websted. I det omfang, at dette websted giver dig mulighed for at linke til eller på anden måde få adgang til webstederne tilhørende vores datterselskaber, associerede selskaber, partnere, eller andre tredjeparter, kan særskilte databeskyttelsespolitikker gælde for de pågældende linkede websteder. Disse særskilte databeskyttelsespolitikker kan indeholde andre vilkår end dem, der er indeholdt i denne databeskyttelsespolitik, og din adgang til og brug af sådanne linkede websteder er ikke underlagt denne databeskyttelsespolitik. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for din adgang til og brug af alle tredjepartswebsteder.

Formål, som vi bruger dine personoplysninger til
Mens du besøger vores websted, kan du blive bedt om at tilvejebringe visse personoplysninger frivilligt. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser, bruger vi dine personoplysninger til disse formål. Sådanne personoplysninger tilvejebringes af dig på frivillig basis, og ved at indsende dine personoplysninger accepterer du brugen heraf på en måde, der er i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med dine ønsker. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren. Vi bruger dine personoplysninger til at (i) opfylde vores forpligtelser til at levere produkter og tjenester til dig, (ii) muliggøre betalingstransaktioner (hvor tilgængelige) og/eller (iii) sende dig kommercielle og annonceringsoplysninger baseret på dine præferencer og med dit samtykke. Hvis du er kunde hos os og gerne vil have flere oplysninger om de typer af personoplysninger, der indsamles og deres tilsigtede brug, bedes du se vores databeskyttelseserklæring persondatapolitik for kunder.

Oplysninger, der indsamles fra cookies og andre teknologier
Vores websted bruger "cookies" og andre teknologier og sporingspixler (hvor relevant) til at indsamle oplysninger om dig (pixel-tags og web-beacons er også kendt som klare GIF'er, action-tags eller web-tags). En cookie er en lille fil med bogstaver og tal, som vi opbevarer på din browser eller harddisken på din computer eller mobilenhed.

Vi bruger cookies til at:

  • skelne dig fra andre brugere af vores websted, og
  • hjælpe os med at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores websted og give os mulighed for at forbedre webstedet

Cookies bruges til at indsamle oplysninger om:

  • din brug af vores websted under din aktuelle session og over tid (herunder de websider, som du ser og de filer, som du henter)
  • dit operativsystem og browsertype,
  • din internettjenesteudbyder,
  • dit domænenavn og din IP-adresse,
  • det websted, du besøgte før vores websted, og
  • det link, du bruger til at forlade vores websted

Hvis du er bekymret for at have cookies på din computer, kan du indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at underrette dig, når en cookie indstilles, så du kan beslutte, hvorvidt du vil acceptere den. Du kan også slette cookies fra din computer. Hver browsers indstilling er anderledes. Den er beskrevet i hjælpemenuen i din browser. Den giver dig mulighed for at vide, hvordan du ændrer dine valg med hensyn til cookies. Du har også mulighed for at trække dit samtykke til vores brug af cookies tilbage til enhver tid ved at konfigurere din browser som beskrevet nedenfor:

For Microsoft Internet Explorer skal du gå til "Værktøjer", vælge "Internetindstillinger" og derefter "Databeskyttelse".

For Firefox, for Mac-brugere, skal du gå til "Præferencer", vælge "Databeskyttelse" og derefter "Vis cookies". For Windows-brugere skal du gå til "Værktøjer", vælge "Indstillinger", derefter "Databeskyttelse" og endelig "Brug tilpassede indstillinger for historik".

Hvis du bruger Safari, skal du gå til "Præferencer" og derefter vælge "Databeskyttelse".

I tilfælde af Google Chrome skal du gå til "Værktøjer", vælge "Indstillinger" ("Præferencer" for Mac-brugere), derefter "Avanceret" og endelig "Indholdsindstillinger" under databeskyttelsesafsnittet og afkrydse "Cookies" i dialogboksen "Indholdsindstillinger".

Hvis du vælger at blokere eller slette cookies, kan visse funktioner på vores websted muligvis ikke fungere optimalt. For flere oplysninger se www.allaboutcookies.org. Vores websted bruger [Google Analytics] til at hjælpe med at indsamle og analysere visse oplysninger om dig, men disse oplysninger er afidentificerede.

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
Vi deler ikke personoplysninger, der indsamles fra dig med tredjeparter til andre formål end dem, der understøtter vores drift og som nødvendigt for at formidle det formål, hvortil du udleverede oplysningerne. I nogle tilfælde kan vi dele personoplysningerne med vores associerede selskaber, kunder eller med tredjepartstjenesteudbydere, der ansættes af os til at levere tjenester på vores vegne i forbindelse med driften af vores virksomhed. Disse associerede selskaber, kunder eller tredjepartstjenesteudbydere bruger kun dine personoplysninger til at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet. Dine personoplysninger kan også deles under følgende omstændigheder: (i) hvis det kræves af os af retshåndhævende myndigheder eller offentlige myndigheder eller til andre forskriftsmæssige formål, og (ii) i forbindelse med undersøgelser eller andre bestræbelser på at forhindre ulovlige aktiviteter eller med hensyn til offentlighedens sikkerhed. Vi kan videregive og overføre dine personoplysninger under en fusion eller under afhændelsen af virksomhedsaktiver. Vi vil dog kræve, at den erhvervende organisation accepterer at beskytte fortroligheden af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.

Integritet, beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger
Selv om vi bestræber os på at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af nogen personoplysninger, og i sidste ende opgiver du dine personoplysninger for os på egen risiko. Vi anvender kommercielt rimelige sikkerhedspraksisser og gør kommercielt rimelige bestræbelser på at beskytte dine personoplysninger og på at anvende sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod adgang fra uautoriserede personer. Nogle af disse foranstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, kryptering, firewalls og brug af Secure Socket Layers (SSL).

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålet, hvortil oplysningerne blev indsamlet, som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

Dine rettigheder
Vi giver dig adgang til dine personoplysninger i overensstemmelse med dine juridiske rettigheder, så du kan bede os om at berigtige eller opdatere personoplysningerne, hvis de ikke er rigtige, eller slette dine personoplysninger, hvis vi ikke skal opbevare dem ved lov, til juridiske formål, herunder kravhåndtering, eller til et legitimt forretningsmæssigt formål. Du kan også anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. For at anmode om en kopi af dine personoplysninger eller for at give os instruktioner i, hvordan du ønsker, at dine personoplysninger skal berigtiges eller opdateres eller begrænses, bedes du sende en e-mail til databeskyttelsesrådgiveren.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du indgive en klage til databeskyttelsesrådgiveren eller databeskyttelsesmyndigheden i dit bopælsland.

Fravalg
Hvis du har givet dit samtykke til vores brug af dine personoplysninger, og du senere beslutter dig for at fravælge vores brug af dine personoplysninger, kan du gøre det ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Børn
Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 13 år (eller enhver højere alder påkrævet ved lov) og målretter ikke vores websteder mod børn under 13 år (eller enhver højere alder påkrævet ved lov). Vi opfordrer forældre og værger til at tage en aktiv rolle i deres børns onlineaktiviteter og -interesser. Hvis vi opdager, at et barn under 13 år (eller enhver højere alder påkrævet ved lov) har indsendt personoplysninger online uden forældresamtykke, træffer vi alle rimelige foranstaltninger for at slette sådanne oplysninger fra vores databaser og ikke bruge sådanne oplysninger til noget formål (undtagen, hvor det er nødvendigt for at beskytte barnets eller andres sikkerhed, som påkrævet eller tilladt ved lov). Hvis du bliver opmærksom på eventuelle personoplysninger, som vi har indsamlet fra børn under 13 år (eller enhver højere alder påkrævet ved lov), bedes du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Ændringer til denne databeskyttelsespolitik
Vi forbeholder os ret til, efter vores eget skøn, at foretage ændringer til denne databeskyttelsespolitik. Når der foretages ændringer til databeskyttelsespolitikken, opdateres feltet "Sidste revideringsdato" øverst i databeskyttelsespolitikken i overensstemmelse hermed. Ændringer til databeskyttelsespolitikken træder i kraft ved offentliggørelse og opdatering af den "Sidste revideringsdato". Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemlæse databeskyttelsespolitikken for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer.