JURIDISK MEDDELELSE

Følgende vilkår gælder ved anvendelse af Kosan Gas´ hjemmeside (incl. tilhørende undersider):

Oplysninger indeholdt på denne hjemmeside er ikke udtømmende og kan være behæftet med fejl og unøjagtigheder, eller oplysningerne kan evt. alene finde anvendelse på en særlig sags forhold.

Kosan Gas påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser på denne hjemmeside, og beslutninger, brugeren måtte tage på baggrund af oplysninger indeholdt på denne hjemmeside, er alene brugerens ansvar.

Kosan Gas forbeholder sig ret til uden varsel at ændre hjemmesidens indhold eller hindre adgang til hjemmesiden.

Kosan Gas kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige eller særlige tab, følgetab, tab af omsætning eller data eller virksomhedsforstyrrelser, som måtte opstå ved brug af eller manglende tilgængelighed til denne hjemmeside, uanset om Kosan Gas måtte være blevet advaret om muligheden for sådanne tab.

På hjemmesiden kan der forefindes hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Hyperlinket udgør ikke nogen anbefaling af de pågældende hjemmesider fra Kosan Gas´ side. Kosan Gas har ikke gennemgået sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for skader opstået ved brug af disse eller manglende tilgængelighed hertil.

Adgangen til denne hjemmeside kan og skal ikke forstås som en accept af eller licens til brugerens anvendelse af nogen mærker eller varemærker, som vises på hjemmesiden, uden forudgående skriftligt samtykke fra Kosan Gas eller den tredjemand, der måtte eje mærket eller varemærket.

Indholdet af denne hjemmeside er ophavsretligt beskyttet og tilhører Kosan Gas. Kosan Gas samtykker i, at brugeren browser på hjemmesiden via sin computer eller udskriver uddrag herfra til egen personlig brug og ikke til brug for videredistribution. Såfremt brugeren ønsker at anvende hjemmesiden i videre omfang end her anført, kræves Kosan Gas´ forudgående skriftlige samtykke.