Find nyttig

forhandler information

Fakta

Køb

Fakta

ombytning

Når en kunde køber en gasflaske hos dig, betaler han ikke pant eller depositum for flasken. Han køber reelt brugsretten til den pågældende type gasflaske, og er altid garanteret en flaske, der overholder lovgivningen med hensyn til vedligeholdelse, trykprøvning og fyldning.

Der er IKKE pant på gasflasker, og kunden kan ikke senere få penge retur for flasken.

Når kundens gasflaske er tom, kan han bytte den til en ny i samme størrelse hos dig. Han kan ikke ombytte til en gasflaske i en anden størrelse.

Undtagelser

 • Kosangas Light flasker kan kunden frit ombytte mellem 5 kg flasker og 10 kg flasker - i begge farver.

 • 2 kg og 3 kg CGI flasker kan kunden frit ombytte indbyrdes.

 • Kosan Gas 11 kg alu-truckflasken kan kun lånes mod et depositum på 200 kr. ekskl. moms

Kunden betaler selvfølgelig for gassen i flasken. 

 • Rød kompositflaske med grøn topring fra Viking Gas

 • Andre flasker, herunder udenlandske flasker, udgåede typer og flasker med andre gasarter, ombyttes ikke

(Viste billeder er kun eksempler). Læs mere om ombytningsregler for gasflasker her. 

Komplet

Flaskeoversigt

Vi har samlet alle flasketyper i én samlet oversigt - med mål på højde, diameter og vægt.

Praktisk

Stregkodeark

Stregkodeark på samtlige varenumre for både gas og gasflasker.

Viden

udgåede gasflasker

2 kg stål med BP afgang

 • Den 31. december 2010 udgik den lave model (se foto) af 2 kg flaskerne af vores sortiment - den såkaldte 2 kg BP flaske
 • Kunderne kan uden ekstra omkostninger bytte flasken til en 2 kg Kosan flaske
 • 2 kg Kosan indeholder samme gastype men er lidt højere og slankere end den udgåede flaske
 • Flasken har en click-on ventil, så derfor får kunden behov for en ny type regulator 

Vi foreslår, at du kontakter din lokale distriktschef for nærmere information og priser på de enkelte dele. Distriktschefen kan også hjælpe med at finde den bedste løsning til dine kunder.

2 kg CGI flasken

 • Flasken er udgået 31. december 2016
 • Kunder med en 2 kg CGI flaske kan omkostningsfrit bytte den til en 3 kg CGI flaske
 • Kunden skal selvfølgelig stadig betale for gassen

17 kg stålflaske

 • Flasken er udgået 31.12.22
 • Kunder med en 17 kg flaske kan omkostningsfrit bytte til en 22 kg flaske
 • Kunden skal selvfølgelig stadig betale for gassen

Fakta

Oplagsregler

Reglerne for gasoplag er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser med tilhørende Vejledning til tekniske forskrifter for gasser. De administreres af Beredskabsstyrelsen.

Vi har udarbejdet 2 oversigter, der på en let og overskuelig måde opridser de vigtigste oplagsregler i forhold til

Gasflaskeoplag på under 264 GOE (svarende til 264 kg F-gas)

Gasflaskeoplag på 265-1200 GOE (svarende til 265-1200 kg F-gas)

Har du spørgsmål kan du kontakte din lokale distriktschef.

 

 

 

Fakta

afgifter

Fakta

Faktura- og adr-tillæg

Fakturatillæg
Pr. 1. januar 2016 udgør tillægget kr. 52,- excl. moms pr. faktura. Fakturatillægget dækker omkostninger til papir, print, håndtering, kuverter og porto i forbindelse med udsendelse af faktura på papir. Pr. 1. maj 2022 ændres tillægget til kr. 55,- excl. moms pr. faktura.

ADR-tillæg
LPG er klassificeret som farligt gods. Derfor er der specielle krav til håndtering, krav om særlig uddannelse af vores chauffører og krav om særligt sikkerhedsudstyr til chauffører og biler. Vi har valgt at opkræve et ARD-tillæg til dækning af disse omkostninger. ARD er en forkortelse for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".

Pr. 1. maj 2022 udgør tillægget:

 • Forhandlere 90,00 kr. excl. moms pr. leverance

Information

update

Hold dig og dit personale orienteret ved at tilmelde jer til vores nyhedsbrev til forhandlere - UPDATE.