PERSONDATAPOLITIK

Hos Kosan Gas respekterer vi dit privatliv

Kosan Gas respekterer og beskytter den enkeltes privatliv. Hensigten med denne persondatapolitik er at informere dig om vores politik på området, og om de valgmuligheder du har med hensyn til den måde, dine informationer opsamles på online, og hvordan de anvendes.

Denne hjemmeside administreres i overensstemmelse med dansk lovgivning, og eventuelle konflikter opstået som følge af din anvendelse af denne hjemmeside skal afgøres af de danske domstole.

Kosan Gas's hjemmeside (www.kosangas.dk) ejes af: Kosan Gas a/s, Hasselager Centervej 19-21, 8260 Viby J, CVR-nr. 17990977

Revideret juli 2014.

Opsamling af persondata
Vi tilstræber kun at opsamle persondata med personens viden og samtykke. Persondata er information, der kan identificere en specifik person, fx navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre. Hvis du under dit besøg på denne hjemmeside bestiller produkter eller serviceydelser, deltager i en konkurrence eller sender andre informationer til os kan det betyde, at du oplyser os dine persondata.

Brug af persondata
Hvis du vælger at oplyse os dine persondata, vil disse kun blive brugt til at give dig de oplysninger, produkter eller serviceydelser, du ønsker, eller som vi mener kan være af interesse for dig, til at kommunikere med dig herom eller til et evt. andet formål angivet på det tidspunkt, dataene blev opsamlet, eller evt. præferencer angivet af dig på det pågældende tidspunkt.

Hvis du fx abonnerer på et gratis nyhedsbrev, vil vi opsamle og bruge din e-mailadresse samt andre kontaktoplysninger med det ene formål at sende dig dette nyhedsbrev, medmindre du har accepteret, at vi må bruge dine data i forbindelse med marketing eller andre formål.

Sikkerhed
Vi har indført sikkerhedspolitikker, regler og tekniske forholdsregler for at beskytte de personlige data, der er under vores kontrol. Disse er helt i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af persondata og er udviklet med henblik på at forhindre uautoriseret adgang, ukorrekt brug, uautoriseret ændring og uretmæssig ødelæggelse.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for brugerne af vores hjemmeside at benytte en sikker transmissionsmetode til fremsendelse af deres personlige data.

Videregivelse af persondata
Vi vil aldrig videregive dine oplysninger til nogen andre uden for Kosan Gas uden din tilladelse.

Vi forbeholder os ret til at oplyse dine persondata, hvis dette kræves i.h.t. lovgivningen, eller hvis vi mener, oplysningen er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller efterkomme en retssag, retskendelse eller stævning mod os.

Direct marketing
Vi vil kun sende dig markedsføringsmateriale om produkter og serviceydelser, som vi mener kan være af interesse for dig, og hvis du har indikeret, at du ønsker at modtage sådant materiale. Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådant materiale, bedes du kontakte os på post@kosangas.dk og meddele os dette.

Automatisk indsamling af data
Vi indsamler automatisk den besøgendes domæne- og IP-adresse. Denne information identificerer ikke dig som person, kun den computer, der bliver brugt i forbindelse med besøget på hjemmesiden. Oplysningen fortæller os, hvorfra i verden besøget sker. Dette for at sikre en god dækning og hjælpe os til bedre at forstå anvendelsen af siden, så vi kan forbedre vores service. Vi sammenkæder ikke sådanne automatisk indsamlede data med personlige data om enkeltpersoner.

Din ret til at gøre indsigelser vedr. adgang til dine personlige data
Hvis du har spørgsmål vedr. Kosan Gas's persondatapolitik, kan du kontakte os pr. e-mail på adressen post@kosangas.dk eller pr. brev på adressen Kosan Gas a/s, Hasselager Centervej 19-21, 8260 Viby J.

Børn
Kosan Gas ønsker ligeledes at beskytte datafortroligheden for børn, og vi henstiller til forældre/værger, at de holder øje med deres børns online-aktiviteter. Kosan Gas indsamler ikke bevidst oplysninger på børn under 13 år, ligesom hjemmesiderne heller ikke er målrettet mod børn under 13 år.

Hyperlinks
Kosan Gas's hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider, som kan være nyttige for dig. Hvis du gør brug af disse links, forlader du Kosan Gas's side. Kosan Gas har ingen kontrol over disse sider eller deres praksis/persondatapolitik, som kan afvige fra Kosan Gas's. Vi hverken godkender eller gør indsigelser mod andres hjemmesider. Kosan Gas's erklæring for beskyttelse af privatlivets fred dækker ikke de personlige data, du vælger at videregive til ubeslægtede tredjeparter. Vi opfordrer dig til at checke disse selskabers politik på området, før du videregiver dine personlige oplysninger til dem. Nogle selskaber vælger at dele deres personlige data med Kosan Gas. Hvis det er tilfældet, vil det være det pågældende selskabs politik, der gælder.