Leverandørservice

tilmeld dig og spar fakturatillægget

Kosan Gas er tilsluttet Banker & Sparekassers Leverandørservice (Betalingsservice).

Hvis man tilmelder virksomheden til Leverandørservice, modtager I - som hidtil - en faktura med oplysning om, at jeres køb trækkes automatisk på jeres konto på forfaldsdatoen. Det gennemførte træk vil fremgå af kontoudtoget fra pengeinstituttet.

Leverandørservice er uden omkostninger, og I sparer fakturatillægget. Læs Nets’ generelle regler for Leverandørservice

Tilmelding foregår elektronisk direkte hos Nets via nedenstående link, der åbner et nyt vindue. 

Har du problemer med at få linket til at virke, kan det skyldes, at du har indsat en blokering for pop-vinduer i dine sikkerhedsindstillinger. Prøv at fjerne blokeringen midlertidigt eller anvend evt. en anden internet browser.

Hvis I har spørgsmål til Leverandørservice, er I velkommen til at kontakte vores bogholderi på T. 8948 7770.

Afgifter og tillæg

Fakturatillæg og adr-tillæg

Afgifter

Fakturatillæg
Pr. 1. januar 2016 udgør tillægget kr. 52,- excl. moms pr. faktura. Fakturatillægget dækker omkostninger til papir, print, håndtering, kuverter og porto i forbindelse med udsendelse af faktura på papir. Pr. 1. maj 2022 ændres tillægget til kr. 55,- excl. moms pr. faktura.

ADR-tillæg
LPG er klassificeret som farligt gods. Derfor er der specielle krav til håndtering, krav om særlig uddannelse af vores chauffører og krav om særligt sikkerhedsudstyr til chauffører og biler. Vi har valgt at opkræve et ARD-tillæg til dækning af disse omkostninger. ARD er en forkortelse for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".

 Pr. 1. maj 2022 udgør tillægget:

  • Direkte kunder (B2B) 15,00 kr. excl. moms pr. flaske
  • Tankkunder: 210,00 kr. excl. moms pr. leverance
  • Forhandlere 90,00 kr. excl. moms pr. leverance