Hvad er LPG?

F-gas (flaskegas), flydende gas, LPG, propangas ... kært barn har mange navne - uanset om den er lagret på gasflasker eller i gastanke. Det internationale navn er Liquefied Petroleum Gas (LPG), der dækker over en samlet betegnelse kulbrinterne propan og butan.

 

SÅdan udvindes LPG

LPG gas er et naturligt biprodukt, som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. Gassen udvindes af den råolie, der kommer op fra olieboringer. Råolien, som bliver dannet ved kemiske og geologiske processer i jorden gennem millioner af år, bliver udnyttet 100% ved raffinering. I Danmark kommer størstedelen af al LPG fra råolieproduktion i Nordsøen. På globalt plan genereres ca. 60% af alt LPG fra naturgas – resten kommer fra råolie.

Effektiv og renere energi med lpg gas

LPG er en sikker, fleksibel og miljømæssig forsvarlig energikilde. Det er et af de reneste fossile brændstoffer, udleder ingen miljøgifte som fx bly og tungmetaller og ved fuldstændig forbrænding afgives kun vand og CO2. Dermed forurener gas hverken jord eller grundvand og har minimal indvirkning på miljøet. En stor fordel for både private og professionelle brugere af gasflasker.