FaQ - spørgsmål og svar om lpg

Er LPG, tankgas, flaskegas og F-gas det samme?

LPG gas er forkortelsen for Liquefied Petroleum Gas er den betegnelse for gas, som man anvender internationalt. LPG er et olieprodukt, som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. LPG udvindes af den råolie, der kommer op fra olieboringer. 

Hvad består LPG af?

LPG er en samlet betegnelse for kulbrinterne propan og butan

Er LPG giftigt?

Nej, gasdampe kan dog i større koncentration forårsage døsighed. Læs mere i vores sikkerhedsdatablad.

Lugter LPG?

Ja, men det er ikke selve LPG'en, som lugter. LPG er tilsat et meget kraftigt lugtende røbestoft. Dette er et lovkrav, der har til formål at afsløre evt. utætheder ved en gasinstallation.

 

Er LPG, tank-, flaske- og F-gas det samme?

Ja, LPG, tankgas-, flaskegas og F-gas er alle gængse betegnelser for ét og samme produkt. LPG (Liquefied Petroleum Gas) er den betegnelse, som man anvender internationalt. Køb gasflasker og se gasflaske størrelser.

Er LPG i luftform tungere end luft?

Ja, LPG (propangas) vejer ca. 1,6 gang så meget som luft.

Hvor mange kg LPG går der til 1 m3 LPG i luftform?

Til 1 m3 LPG i luftform går der 2,019 kg eller 3,981 liter flydende gas.

Hvor mange kWh/MJ svarer 1 kg propan LPG til?

1 kg LPG svarer til 13,95 kWh.

1 kg LPG svarer til 50,2 MJ.

1 ton LPG svarer til 50,5 GJ.

Hvor mange liter svarer 1 kg LPG til?

1 kg LPG svarer til 1,972 liter flydende LPG.

 

Hvor meget LPG må man transportere?

LPG betragtes som farligt gods og skal transporteres i henhold til internationalt gældende regler for denne type varer. 

Som håndværker, byggefirma eller lignende er det tilladt at transportere op til 333 kg gas (netto). Det er dog vigtigt, at transporten af gassen - for eksempel mellem værksted og byggeplads - har et arbejdsrelateret formål. For at forebygge udslip af gas under normale transportforhold skal gasflaskerne være placeret eller fastsurret, så de ikke kan flytte sig/vælte under transport. 

Skal gasflasker godkendes?

Ja, gasflasker er trykflasker og skal opfylde myndighedernes krav. Kravene er fælleseuropæiske og fremgår af EU Rådets direktiv nr. 1999/36/EF fra 29. april 1999, der senere er afløst af 2010/35/EU af 16. juni 2010, om transportabelt trykbærende udstyr.