Forebyg ulykker

Gode råd om sikker brug af gasflasker

  • Brug kun godkendt udstyr, som er DG- eller CE-mærket og har en dansk manual.
  • Placér altid gasflasken, så den står oprejst. Følg altid vejledningen i manualen for, hvor flasken skal placeres.
  • Vær forsigtig, når du skifter gassen. Sluk apparatet og luk ventilen, før du skifter flasken. Sørg for, at regulatoren på gasflasken eller gasinstallationen er korrekt monteret og fastlåst på flaskeventilen, før du tænder. Kontroller samlingerne med sæbevand. Hvis det bobler, er der en utæthed, og så bør apparatet ikke blive brugt.
  • Husk at lukke alle ventiler, når du er færdig med at bruge gassen. Det gælder også tomme flasker! Kobl altid flasken fra, når udstyret ikke er i brug.
  • Hold udstyret ved lige. Kontrollér jævnligt, at gasslangen ikke er synligt slidt eller afbleget af sollys. Hvis du er det mindste i tvivl om, om der er revner i slangen, skal den skiftes ud med en ny med DG-mærke. 
  • Tjek din gasflaske. Er der mærker efter stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken eller mangler dele af plastikken, skal du få flasken byttet.
  • Brug ikke gasflasker eller gasapparater som er tilbagekaldt af leverandøren. Tjek Arbejdstilsynets hjemmeside om farlige produkter for at se, hvilke flasker der er tilbagekaldt.

Kilde: Arbejdstilsynet

 

Læs mere om råd og lovgivningen om gasinstallationer og gasflasker.

Info

Få mere viden om de forskellige regler, der gælder for oplag og transport af gasflasker, vedligeholdelse af installationer mv.

Hvad siger lovgivningen