Udfyld formularen og få din guide

guide til sikker tagdækning med gas

Gas er en meget koncentreret energikilde, og som med alle andre energikilder skal gas og gasforbrugende produkter bruges med omtanke og respekt.

Kosan Gas har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med Dansk Byggeris tagdækkersektion, 3F og større kunder i branchen. Sammen udvikler vi gasforbrugende udstyr og produkter for at optimere ergonomi, støj og sikkerhed. Flere initiativer er et resultat af dette samarbejde

Hent inspiration og viden om sikkerhed, når du dækker tag. Læs i guiden blandt andet om

  • Varmebælter
  • 4 bar regulatorer
  • "Silence" brænder
  • Ekstra stærke tagdækkerslanger

Formular

Altid ved hånden

Transportabel og effektiv energi

Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning på grund af de unikke fordele - LPG er transportabel og en særdeles effektiv energikilde.

Hos Kosan Gas er vi klar til levere din LPG, når du skal bruge den, og der hvor du skal bruge den. Så selv om du har flere forskellige tagdækkerprojekter i gang, sørger vi for, at energien er klar.

Læs mere om vores leveringssikkerhed.

CO2-kompensation via certifikater

kosan biomix

Hvis din virksomhed vil være lidt grønnere, så støtter Kosan Gas produktionen af bioLPG og får reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater. Det kalder vi Kosan BioMix, og reduktionen af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen. BioLPG udvindes af restprodukter af bæredygtige råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt, og i produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion.

Testet af fagfolk

flaskeløft til tagdækkere

Danske tagdækkere har i flere år været udfordret, når de skal have gasflasker med på taget. I 2010 strammede Arbejdstilsynet regler for brug af gas på tage. Tagdækkere må ikke længere hejse fyldte flasker op i "kraven" eller rulle tomme flasker ud over taget. Desuden er der ny maksimumgrænse på 200 kg for opbevaring af gas på taget, og der er krav om at sikre gasflasker mod at vælte.

I tæt samarbejde med bl.a. Dansk Byggeris tagdækkersektion, 3F og flere af landets førende tagdækkerfirmaer har Kosan Gas udviklet en serie af løfte- og transportudstyr til branchen, alt sammen testet af fagfolk og godkendt til løft i henhold til Maskindirektivet med certifikat fra Teknologisk Institut. 

En af de store fordele ved udstyret er, at et bur og en vogn tilsammen opfylder kravet om max oplag på 200 GOE på tage (§ 2.4) i "Tekniske forskrifter for Gasser".

Vi er med når de nye talenter udklækkes

Hvert år, når DM i skills afvikles, er Kosan Gas med på sidelinjen. I én af disciplinerne er Tagdækkerfaget på programmet, hvor de bedste talenter fra hele landet dyster i tagdækning på forskellige tagkonstruktioner.

Vi leverer gassen – også til fremtidens tagdækkere.

Kontakt os

hør mere om tagdækkerudstyr

Ring til din lokale distriktschef - han er klar til at hjælpe dig.

Distriktschef