flydende grøn gas -
Vi efterlader ingen
på vejen til en grønnere fremtid

Den grønne omstilling er i fuld gang i vores samfund, og allerede nu høster vi frugten af vores indsats. Men der er stadig lang vej endnu, før vi har alle dele af vores samfund med ombord på den grønne omstilling.

Hos Kosan Gas forpligter vi os til at støtte omstillingen i vores branche og hjælpe vores kunder i overgangen til en fossilfri fremtid. Vi kender udfordringerne i at skulle balancere grønne ambitioner med eksisterende energibehov i de dele af samfundet, vi forsyner.

Vi ved, at vi skal holde virksomheder i gang, mens vi skaber fremtidens grønne løsninger for de områder, der ikke let kan omstilles. Det er den svære del. Den hårde overgang. Vi arbejder på at forsyne vores samfund med fremtidens grønne løsninger – også i områder, hvor gasnettet ikke er tilgængeligt. Det er vores forpligtelse. Vi efterlader ingen på vejen til en grønnere fremtid.

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder marketing og statistik cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger. Klik for at ændre cookie indstillinger.

et bæredygtigt alternativ

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder marketing og statistik cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger. Klik for at ændre cookie indstillinger.

Konventionel LPG (Liquefied Petroleum Gaser et naturligt biprodukt, som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. LPG er et mindre forurenende alternativ for virksomheder, og LPG udleder langt mindre CO2 end både kul og olie. Og nu er vi klar til at tage næste skridt videre mod en fossilfri fremtid.

Hos Kosan Gas er vi stolte af, at vores kunder har klare forventninger til, at vi tilbyder dem grønne alternativer i fremtiden. Vi har taget ansvaret for at udvikle og producere fornybar flydende gas. Denne type gas kan eksempelvis være et biprodukt af biobrændstof, udvundet fra madaffald og andre fossilfrie brændstoffer, og er ét af mange skridt på vores rejse mod en fossilfri fremtid.

ambitioner om en
fossilfri fremtid

Kosan Gas er en del af UGI International. Sammen er vores ambition at reducere CO2-aftrykket fra vores produkter med 50 procent inden 2030 ift. vores emissionsniveau i 2020. Samtidig bygger vi fundamentet for en 100 procent fossilfri fremtid senest i 2050.

Vi har et ansvar over for vores kunder og for at hjælpe dem i den grønne omstilling. Derfor er vi stolte over at være en del af UGI International, som investerer betydeligt i flydende grøn gas og andre af fremtidens grønne løsninger.

Flemming Hermansen, Sales Director Kosan Gas

fakta om flydende grøn gas

Samme gode egenskaber

Flydende grøn gas har samme egenskaber som konventionel LPG.

Flydende grøn gas i samme installation

Virksomheder kan skifte fra konventionel LPG til flydende grøn gas uden at skulle investere i nye installationer.

Grønne byggesten

Blandt de mere modne grønne veje til flydende grøn gas er Power-to-X.

bæredygtig fremtid

Det er vores ambition at kunne reducere CO2-aftrykket på vores produkter med 50 procent i forhold til de nuværende emissionsniveauer inden 2030. Det vil skabe fundamentet for en 100 procent fossilfri fremtid i 2050, læs om vores bæredygtige køreplan nedenfor.

overkommelig fremtid

Da fornybar flydende gasser udnytter de eksisterende traditionelle LPG-distributions- og forsyningskæder, vil det kun kræve begrænsede investeringer for at opnå en bæredygtig fremtid. Fornybar flydende gasser vil være økonomisk overkommelige og let tilgængelige. Vores langsigtede mål er at tilbyde vores kunder en CO2-neutral energikilde som erstatning for den LPG, de bruger i dag, samt til de virksomheder, der bruger energikilder med endnu højere kulstofaftryk.

kompetent fremtid

Fornybar flydende gas kan bruges i eksisterende LPG-anlæg. Kedler og infrastruktur kan genbruges, så man undgår driftstop og dyre investeringer. Det er også muligt at blande fornybar flydende gas med konventionel LPG, hvilket muliggør en glidende overgang til en grøn energikilde.

FAQ

Hos Kosan Gas stiler vi efter at være din foretrukne partner i levering af bæredygtige brændstoffer og grønne energialternativer. Vi er dedikeret til at opfylde dine eksisterende energibehov samtidig med, at vi understøtter den trinvise overgang til en fossilfri fremtid.

Hvad er forskellen på LPG og flydende grøn gas?

Som kunde vil du ikke opleve ændringer i selve produktet. Forskellen mellem traditionel LPG og flydende grøn gas er, hvordan produktet fremstilles. Traditionel LPG er et produkt fremstillet ved forarbejdning af naturgas eller raffinering af råolie. Fornybar grøn gas er et biprodukt af biobrændstof, som for eksempel kan udvindes fra madaffald og andre fossilfrie brændstoffer.

Hvilke alternative energikilder inveserer UGI og Kosan Gas i?

Alle teknologier på vores vej til en grønnere fremtid er kendte teknologier, herunder eksempelvis Power-to-X, som har eksisteret i årtier. Dog har de behov for at blive skaleret og industrialiseret. BioLPG, grøn dimetylæter (DME) og anden generations bioethanol er eksempler på grønne produkter, vi mener har størst potentiale til at levere de ønskede resultater inden 2030. Du kan læse mere om disse teknologier her.

Hvad er Kosan Gas' planer for at udfase fossile brændsler?

Som en del af UGI International har vi ambitionen om at reducere kulstofaftrykket fra vores energiprodukter med 50 procent ift. vores nuværende (2020) emissionsniveau inden 2030. Samtidig bygger vi fundamentet for en 100 procent fossilfri fremtid senest i 2050.