Nye regler

Anmeldelse af gasinstallationer

Fra 1. oktober 2019 skal gasinstallationer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen via virk.dk.

Hidtil har nye gasinstallationer, nedtagninger og væsentlige ændringer skullet anmeldes til dit gasselskab. Fra 1. oktober 2019 ændres dette, så alle installationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.

Når anmeldelserne samles hos Sikkerhedsstyrelsen, skal du anmelde nye installationer og ændringer på samme måde, uanset hvor i landet arbejdet er udført, eller hvilken type gas der er tilsluttet. 

Anmeldelserne foregår på en blanket på Virk.dk. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledning til, hvordan du laver en anmeldelse.

Tilsyn og rådgivning

Det er fortsat distributionsselskaberne, der fører tilsyn på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. Henvendelser om tilsyn skal derfor fortsat ske til Kosan Gas.

Rådgivning om udførelse af gasinstallationer ligger fremover hos Sikkerhedsstyrelsen