Effektiv og fleksibel

Hvorfor vælge LPG som fossilt brændstof?

LPG (propan-gas) er et fossilt brændstof på lige fod med kul, naturgas og olie. Og ligesom andre fossile brændstoffer udskiller gassen CO2 ved forbrænding, men da LPG indeholder færre kulstofatomer pr. energienhed end kul og olie, bidrager den i mindre grad til drivhuseffekten og skåner dermed samfundet for sundhedsskadelig forurening.

Det er vigtigt, at forbrugere, industrien og politiske beslutningstagere er opmærksomme på LPG´ens exceptionelle egenskaber. En øget forståelse for de miljømæssige fordele, alsidige anvendelsesmuligheder og LPG's umiddelbare tilgængelighed overalt er af stor vigtighed, når man skal foretage et ansvarsbevidst valg af energikilde.

Mindre CO2

LPG er anerkendt verden over for sit bidrag til at sikre en reduktion af drivhusgasser. I sammenligning med eksempelvist olie udleder LPG omkring 20% mindre CO2. Et væsentligt bidrag til et bedre miljø

Ingen sod

Der dannes stort set ingen sod ved forbrænding af LPG. Ifølge ny forskning, bidrager sod fra kul- og olieafbrænding - også kendt som black carbon - til hele 16 procent af den globale opvarmning. Sod er dermed den største klimasynder efter CO2.

Næsten ingen svovl

SO2 er medvirkende til at danne den syreregn, der er skadelig for mange planter og vandmiljøer. Ved forbrænding af LPG er der stort set ingen udledning af Svovlforbindelsen SO2 svovl, da eneste kilde til svovl i gas findes ved tilsætning af røbestof.

LPG bygger bro til fremtidens energi

Men i et land, hvor vinden ikke altid blæser, og solen ikke altid skinner, kan LPG være et hensigtsmæssigt supplement til vedvarende energi. LPG lagres nemlig billigt og i store mængder og bruges blandt andet som backup og energikilde til forskellige vedvarende energikilder.

  • Solcelleanlæg, der udnytter solenergi til at fremstille strøm. Produktionen sker, når solcellerne omsætter lysstråling direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt 

  • Solvarmeanlæg, der omdanner solens stråler til varmt vand i hanerne. Anlægget består af solfangere, der indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler. En cirkulationspumpe i anlægget leder væsken til en varmvandsbeholder, hvor den afgiver varmen, inden væsken cirkulerer tilbage til solfangeren 

  • Mini-kraftvarmeanlæg, som kombinerer produktion af elektricitet med opvarmning af både vand og bygninger. Anlægget, som kører på LPG, udnytter effektivt energien fra el-produktion til opvarmning. Det giver et 15-30 procent lavere energiforbrug og op til 30 procents CO2-reduktion 

  • Varmepumper, som udvinder enten luftens eller jordens varme og omdanner den til energi. Energien kan udnyttes til at opvarme enten huset eller vandet i hanerne

Vil du vide mere om LPG, kan du finde mere nytting information på den internationale brancheforenings WLPGA´s hjemmeside

Kontakt

Distriktschef

Så vi sammen kan finde den bedste løsning med LPG til jeres virksomhed.

Kontakt distriktschef