Fakta

Hvad er gas?

F-gas, LPG, Flaskegas, flydende gas, propangas - kært barn har mange navne. LPG står for Liquified Petroleum Gas, der dækker over en samlet betegnelse over kulbrinterne propan og butan.

LPG er en sikker, fleksibel og miljømæssig forsvarlig energikilde. Det er et af de reneste fossile brændstoffer, udleder ingen miljøgifte som fx bly og tungmetaller og ved fuldstændig forbrænding afgives kun vand og CO2. Dermed forurener gas hverken jord eller grundvand og har minimal indvirkning på miljøet. LPG dækker over en samlet betegnelse over propan og butan gas. 

Hvad er F-gas (flaskegas)?

LPG (F-gas) udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. I Danmark kommer størstedelen af råolien fra olieboringer i Nordsøen. LPG findes både i væskeform og i luftform. Når gassen er under tryk – som i en gastank eller gasflaske – er den flydende og klar som vand. Når gassen bliver brugt, overgår den til at være i luftform.

Den største fordel ved at komprimere gassen til væskeform er, at man kan opbevare meget store mængder energi på meget lidt plads ved at presse gassen sammen og holde den under tryk. En liter flydende gas svarer cirka til hele 250 liter luftformig gas.

Læs mere om hvad LPG er her.