Viden

KOSAN GAS OG MILJØET - Lavere co2 udledning

Vejen til uafhængighed af fossile brændsler er ikke uden forhindringer. Derfor vil det vare adskillige år, før vedvarende energi kan dække planetens energibehov.

Men allerede i dag kan gas være et miljøvenligt alternativ på vejen til lavere CO2 udledning. Selv om gas er et fossilt brændstof, så udleder LPG væsentlig mindre CO2, svovl og skadelige partikler end kul og olie.

Færre skadelige partikler

LPG afgiver primært vanddamp (H2O) og kuldioxid (CO2) ved forbrænding. Sammenlignet med andre fossile brændstoffer som olie og kul indeholder LPG kun få sundhedsskadelige partikler - som for eksempel svovl. Mindre svovl i flaskegassen betyder også mindre udledning af svovldioxid (SO2) til atmosfæren. SO2 er medvirkende til at danne den syreregn, der er skadelig for mange planter og vandmiljøer. LPG er dermed blandt de 'reneste' af de fossile brændstoffer.

Ingen sod - en anden stor klimasynder

I modsætning til kul og olie frigiver LPG ikke sod ved afbrænding. Ifølge forskning offentliggjort af WLPGA, den internationale LPG-brancheorganisation, bidrager sod fra kul- og olieafbrænding - også kendt som black carbon - til hele 16% af den globale opvarmning. Sod er dermed den største klimasynder efter CO2.

Da sod er en partikel og ikke en gas, vil reduktionen have næsten øjeblikkelig effekt på atmosfæren. Til sammenligning varer det cirka 100 år, før man vil begynde at kunne mærke effekten af vores CO2-reducering.

Kilder:
www.drivkraftdanmark.dk/viden/klimafordele-med-lpg/

WLPGA rapport: Clearing the air: Black carbon, climate policy and LP Gas