Hvad skal du gøre

uheld med gas - Sådan gør du

Gasudslip / utæthed

Hvis du kan lugte gas i forbindelse med dit gasforbrugende udstyr

 1. Luk for regulatoren på flasken
  Eller på flaskeventilen (afhænger af flasketypen)

 2. Afmonter regulatoren

 3. Udluft grundigt - og undgå brug af ild og el-udstyr 
  Der kan gå et stykke tid, før gassen er helt forsvundet 
  Vær opmærksom på, at gas er tungere end luft

Herefter kan fejlretningen udføres - det kan være slangen skal udskiftes, måske skal et spændebånd strammes eller undersøg om gasregulatoren er sat korrekt på. Dernæst kontrolleres alle samlinger ved hjælp af sæbevand eller lækagesøgespray - kommer der bobler, og er der fortsat gaslugt, er samlingen utæt.

Er du i tvivl - få dit gasudstyr undersøgt og eventuelt repareret af en autoriseret VVS-installatør.

Brand i gasinstallation

Hvis der er opstået åben ild ved gasudstyret

 1. Luk for regulatoren på flasken
  Eller på selve flaskeventilen afhængig af flasketypen

 2. Afmonter regulatoren

 3. Fjern flasken fra ilden

 4. Slukkes ilden med vand eller pulverslukker


NB. Brug aldrig vand ved brand i en gasgrill. 'Kvæl' ilden ved at lukke låget, kast sand på grillen eller brug en pulverslukker.

Få undersøgt brandårsagen og få udstyret repareret af en autoriseret VVS-installatør.