Godt for miljøet

skift fra benzin til kosangas

Kosan Gas har introduceret en række nye produkter, der anvender gas (LPG) som brændstof i stedet for benzin.

Hvis du bruger Kosangas frem for benzin, er du med til at skåne miljøet.

LPG er én af de mest miljøvenlige fossile energikilder, der findes. Den indeholder således meget små mængder af svovl (lovbestemt) og ingen miljøgifte som fx bly og tungmetaller. Fuldstændig forbrænding af gas afgiver kun vand og CO2. I sammenligningen med olie, kul og visse biobrændsler er udslippet af andre partikler, som tungmetaller og støv, væsentligt lavere fra LPG.

Test

Test af plæneklipper LM-P20

I testen har man sammenlignet den samme plæneklipper, LM-P20, når den kører på henholdsvis
gas (LPG), 95 blyfri benzin og miljøbenzin.
Alle nøgletal er baseret på tests udført af Enerkit S.A. på vegne af Greengear Global Ltd.

Ren forbrænding

Kosangas har en renere forbrænding end benzin, så miljøbelastningen fra din plæneklipper reduceres ganske betydeligt med flaskegas - også i forhold til miljøbenzin.

Ingen giftstoffer

Kosangas indeholder ingen aromatiske forbindelser. Benzin indeholder 30% aromatiske forbindelser, som er kræftfremkaldende og giftige for mennesker.

Ingen startproblemer

Der er ikke startproblemer pga. gammel benzin i karburatoren. Der skal ikke ”primes”, og der skal ikke bruges choker. Tændrør bliver ikke tilsodet.

Ingen fordampning og ingen lugt

Du slipper for lugten fra benzin, og bliver ikke udsat for sundhedsskadelige dampe og udstødningsgasser.

Lavere forbrug - længere driftstid

Dit brændstofforbrug bliver reduceret betydeligt med Kosangas. Du kan køre i timevis på en 5 kg Kosangas Light flaske uden at fylde op.

Let at bruge

Det er nemt at koble din gasflaske på, og du kan også bruge flasken til mange andre formål.

Greengear Global

Produkterne kommer fra Greengear Global Srl., som driver et globalt projekt for konvertering af små benzinmotorer til F-gas (LPG).

Projektet er startet i Los Angeles, hvor man havde et stort behov for at reducere ”smog”, og derfor forbød brug af små benzinmotorer i perioder. F-gas (LPG) motorer må altid bruges i Los Angeles, da de ikke genererer ”smog”.

Hensigten med Greengear projektet er at flest mulige forbrugere i flest mulige lande medvirker til at reducere miljøbelastningen ved at bruge F-gas (LPG) i stedet for benzin til små motorer.

Greengear Global Srl

Mere info

Download vores folder og læs om de mange fordele der er ved at skifte fra benzin til Kosangas.

Se folder