Guide til sikker brug af ukrudtsbrænder

SIKKER og miljøskånsom UKRUDTSBEKÆMPELSE MED GASbrænder

Se videoguide - sådan betjener du en ukrudtsbrænder

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder marketing og statistik cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger. Klik for at ændre cookie indstillinger.

Guide til brug af ukrudtsbrænder / gasbrænder

før brug

 • Kontrollér, om alle samlinger er forsvarligt spændt sammen 
  Brug ikke vold eller uegnet værktøj, når du spænder dit udstyr

 • Lad aldrig børn betjene ukrudtsbrænderen

 • Hav en vandsprøjte eller vandslange med dig rundt i tilfælde af brand

Under brug

 • Brug aldrig gasbrænder til at brænde ukrudt i blæsevejr - men gerne under eller efter regn
  Det nedsætter brandfaren

 • Pas på papir, hække, tørt græs, træskure og lignende, som let kan antændes

 • Læg aldrig flasken ned 
  Flasken skal stå sikkert i oprejst stilling under brug

 • Sluk altid gasbrænderen, når du forlader den - også selvom det kun er for et øjeblik.

 • Sluk altid omgående brænderen, hvis der lugter af gas 

Efter brug

 • Når flammebehandlingen er afsluttet, skal du slukke for gasregulatoren, så restgassen kan brænde af

 • Afmontér regulatoren

 • Tjek, om der ligger glødende planterester tilbage, når du er færdig i et område - sluk dem

 • Vær sikker på, at ukrudtsbrænderen er kølet helt af, inden du sætter den på plads

vedligholdelse af brænder

 • Kontrollér jævnligt ukrudtsbrænderens gasslanger for revner i overfladen - udskift dem ved den mindste tvivl - og minimum hvert tredje år

 • Opsøg aldrig utætheder med åben ild

 • Skift aldrig gasflasker i nærheden af åben ild

Fakta

du må IKKe reparere gasudstyr selv

Forsøg ikke selv at reparere defekt gasudstyr.

Henvend dig i stedet til din gasforhandler eller en autoriseret VVS-installatør. De kan give dig professionel hjælp og rådgivning. 

Læs mere i folderen Sikker med flaskegas.