Gode råd

Grill sikkert

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder marketing og statistik cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger. Klik for at ændre cookie indstillinger.

 1. Læs brugsanvisningen - herunder anbefalet flaskestørrelse
  Læs altid brugsanvisningen til din grill før du starter. Overhold producentens anvisninger for netop din grill - og skab en sikker grilloplevelse

 2. Tjek flaske, slange og tilslutninger jævnligt
  Tjek at der ikke er tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken. Hvis skaden har resulteret i skarpe kanter eller revner i plastikken, eller hvis dele af plastikken mangler eller er smeltet, skal du indlevere flasken hos en forhandler

  Gasslanger mørner med tiden. Tjek dem derfor jævnligt for revner og udskift dem ved den mindste tvivl - og minimum hvert tredje år. Tjek alle samlinger med en lækagesøgespray eller en sæbevandsopløsning, når du skifter gasflaske, og efterspænd eventuelt

 3. Placering af gasflasken
  Placér altid gasflasken, så den står oprejst og stabilt. Vi anbefaler, at du altid anbringer gasflasken i det fri ved siden af grillen

 4. Montering af regulator
  Sørg for, at din regulator er intakt og korrekt monteret. Se video

 5. Grill aldrig indendørs
  Der dannes kulilte-dampe ved grillning, som ikke kan ses eller lugtes. Grill derfor ALTID udenfor

 6. Hold øje med grillen
  Gå ikke fra grillen, når du griller meget fedtholdig mad som eksempelvis flæsk, spareribs og bacon. Fedtet kan skabe opflamninger. Skulle det ske - skal du blot lukke låget og slukke brænderen 

 7. Børn og grill
  Børn kan fint være med til at grille, men de skal ALTID være i selskab med en voksen

 8. Brug grillredskaber
  En grill bliver meget varm – også udenpå. Hav gode grillredskaber og grillhandsker i nærheden

 9. Sluk for grillen og på regulatoren
  Sluk altid for grillen og på regulatoren, når du er færdig med at grille. Bruger du ikke grillen i længere tid, bør du tage regulatoren af flasken. 

 10. Hold grillen ren
  Sørg altid for at holde din grill så ren som muligt. Gamle madrester og fyldte drypbakker kan gå i flammer - undgå det ved at holde grillen ren. Hver gang

Når du griller

placerering af gasflaske

Hvor skal man stille sin gasflaske, når man griller. Der er ikke nogen entydige regler, da der findes mange forskellige gasgrill på markedet, men som udgangspunkt - læs altid brugsvejledningen før du starter din grill

Nogle gasgrill har et skab eller et kabinet, hvor gasflasken kan placeres. Andre gasgrill er placeret på et åbent stativ eller skal stilles på fx et bord.

Du skal følge producentens anvisninger for placering af gasflasken. Desuden bør du være opmærksom på, at du ikke anvender en gasflaske, som er højere, end den flaskestørrelse, som producenten har beskrevet. Hvis gasflasken er for høj, vil den kommer for tæt på varmen.

Sikkerhedsstyrelsen anviser, at overfladetemperaturen på en gasflaske aldrig må overstige 50°C. Gør den det, skal gasflasken i stedet placeres i det fri ved siden af grillen.

Hvis producenten ikke har skrevet noget om placering af gasflasken, skal gasflasken altid placeres i det fri ved siden af grillen.

Gasflasken skal altid stå oprejst og må ikke ligge ned.

Husk
Sluk altid for gassen, når du er færdig med at grille.

Hvad gør du

Brand i grillen

Hvis der opstår brand i din gasgrill, er det oftest en fedtbrand. Det vil sige, at der går ild i fedt og madrester, som ligger nede i grillen, men det kan også skyldes en gaslækage fra en revnet gasslange.

 

 

Opstår der brand skal du gøre følgende:

 1. Luk låget på grillen

 2. Sluk for gastilførslen

 3. Afmonter regulatoren, hvis det er muligt, og flyt gasflasken væk fra grillen

 4. Hvis flammerne falder til ro, vil branden i de fleste tilfælde gå ud af sig selv - selv om det kan tage lidt tid

 5. Breder branden sig, kan du bruge et brandslukningsapparat, et brandtæppe eller kaste sand på. Brug aldrig vand - det gør flammerne større

 6. Mister du kontrollen - ring 1-1-2

 

Mere information

Læs også folderen Sikker med flaskegas, som vi har udgivet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder marketing og statistik cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger. Klik for at ændre cookie indstillinger.

Inspiration

Gode grillvaner - hele året rundt