Sikkerhed

håndtering af skadede Ragasco flasker

Den samlede gasbranche i Danmark tilbyder ombytning af synligt skadede Ragasco flasker.

Sikkerheden er vigtig for os. Som en konsekvens af enkeltstående episoder, hvor gasflasker er bristet, opfordrer vi til, at man altid kontrollerer sin gasflaske. Er der synlige skader, mærker efter slag, eller hvis flasken har været klemt eller tabt, kan du aflevere flasken hos et af vores indleveringssteder. Se oversigt over Ragasco flaske indleveringssteder.

Det er vigtigt at understrege, at de omtalte gasflasker ikke er tilbagekaldt af myndighederne. Arbejdstilsynet har i den seneste tid advaret mod Prima Donna gasflasker. Det er en anden gasflaske og har ikke noget med denne sag at gøre.

Info

Sådan tjekker du din flaske

Info

Lyd eller udsivning

  • Start oppefra
  • Er der tydelige mærker fra stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken?
  • Har skaderne resulteret i skarpe kanter eller revner i plastikken?
  • Mangler dele af plastikken, eller er dele af plastikken smeltet som følge af høj varmepåvirkning?
  • Har du selv eller andre tabt flasken?

 

Hvis der kommer knirkelyde eller udsivning fra en gasflaske, kan det være tegn på, at der er en brist, og at der dermed frigives gas.

Følg nedenstående sikkerhedsprocedure:

  1. Giv besked til alle personer i umiddelbar nærhed
  2. Hold jer på lang afstand af gasflasken
  3. Tilkald brandvæsenet – ring 112 og afgiv melding

Den efterfølgende håndtering af gasflasken sker i samarbejde med brandmyndighederne. 

Eksempler på skadede flasker

indleveringssteder