Viden

sikker med kosangas

4 råd til sikker håndtering af gas og gasflasker

Opbevaring af gas

Opbevar altid gasflasken stående, aldrig i kælderen og aldrig i nærheden af åben ild. Flaskerne må ikke udsættes for stød, slag, belastning eller opvarmning. Sørg for at flaskerne altid er sikret mod at vælte, rulle eller styrte ned. Læs mere om sikker opbevaring af gasflasker.

Skift gasflaske

Sørg for, at der er lukket for gassen på regulatoren før du skifter gasflasken. Kontrollér alle samlinger hver gang du har skiftet gasflasken ved hjælp af sæbevand eller lækagesøgespray - ved bobler eller gaslugt er samlingen utæt. Brug aldrig åben ild til lækagesøgning og skift aldrig gasflasken i nærheden af åben ild. Se vores guide med hvordan du monterer en gasregulator og skifter gasflaske

Regulator og slange

Benyt aldrig gasflasker uden en gasregulator - campingudstyr kan være undtaget. Brug kun udstyr, der er godkendt til flaskegas - regulatorer og gasslanger skal være DG-mærket. Sørg altid for at regulatoren er korrekt monteret - se video . Gasslangen skal være ubeskadiget og uden revner - udskift slangen ved den mindste tvivl. Tjek dine slanger mindst én gang om året. Godkendte slanger skal være mærket med følgende oplysninger:

  • DG-logo og -godkendelsesnummer (4 cifre)
  • Fabrikat eller varemærke
  • Gastype (F-gas, LPG, propan/butan etc.)
  • Dimension (inderdiameter)
  • Trykklasse
  • Produktionsår

Gasudstyr

Brug altid kun udstyr, der er godkendt til flaskegas - DG- eller CE-mærket. Læs vejledningen til nyt gasudstyr, før du tager det i brug. Forsøg aldrig selv at ændre/reparere på gasudstyr/-installationer, men tilkald en autoriseret VVS-installatør.

Sikkerhed og kvalitetsstyring

Kosan Gas har sin egen moderne fyldestation, hvor drift og produktion reguleres efter strenge krav til kvalitet og sikkerhed.

Inspektion af flasken

I forbindelse med påfyldning – trykprøves og inspiceres samtlige gasflasker hver gang, for at sikre de stadig er i sikkerhedsmæssig god stand. Gasflasker, der ikke længere lever op til gældende standarder, tages ud af produktion.

Etiket og forsegling

Gasflasker fra Kosan Gas er forsynet med en etiket, der viser, at flasken er fyldt af Kosan Gas. Bemærk - der skal altid stå på etiketten, hvilket selskab, der har fyldt flasken, samt et fyldestationsnummer (starter altid med FS). Flasken vil også være forsynet med en forsegling mærket med Kosan Gas, der skal være intakt og ubrudt - din sikkerhed for en fyldt og kontrolleret flaske.

Sikkerhedsventil

Alle gasflasker fra Kosan Gas har en sikkerhedsventil, hvis opgave er at aflaste trykket inde i flasken, så den ikke tager skade. Stiger temperaturen i flasken og bliver for høj, åbnes sikkerhedsventilen.

Røbestof

For at opdage en eventuel gaslækage i tide, tilsættes der et røbestof til gassen, da gassen i sig selv ikke lugter. Slanger, regulatorer og andre komponenter, der kommer i direkte kontakt med gassen, vil med tiden komme til at lugte af dette røbestof.

Rekvalifikation af gasflasker

Hovedreglen er, at gasflasker skal rekvalificeres hver 10. år (flasken må ikke fyldes igen herefter før den er rekvalificeret). Arbejdstilsynet, den danske myndighed på området, kan dispensere fra den generelle 10 års regel - og Kosan Gas har således opnået tilladelse til 15 års rekvalificering for pi-mærkede stålflasker. Disse flasker kendes på den særlige mærkning P15Y.