Specielt om..

gasdåser

Opbevaring og anvendelse
Der findes mange forskellige slags gasdåser. De afviger fra hinanden i ft. hvilken type gasblanding, der er i. Desuden har de forskellig størrelse og tilslutningssystem, afhængigt af hvilken type tilbehør de skal bruges sammen med.

Vi henviser til de regler for opbevaring og anvendelse, der er trykt på den enkelte gasdåse.

Korrekt bortskaffelse
Gasdåser er kategoriseret som farligt affald. Det skyldes, at uanset hvor godt du har tømt din gasdåse, så vil der altid være en lille rest gas tilbage. Hvis dåsen bliver mast i en renovationsbil eller kommer i en ovn til forbrænding, så kan dåserne eksplodere og i bilen evt. antænde affaldet.

Derfor skal du aflevere brugte gasdåser på den lokale genbrugsplads, så de kan blive håndteret sikkert. Kontakt din kommune for yderligere information.

Fakta

OPBEVARING AF GAS I HJEMMET

Opbevaring

Hvilke størrelser - og hvor mange

Den største gasflaske, der må opbevares indendørs i boligen, er en 11 kg flaske. Større flasker skal opbevares udendørs.

Til hvert gasforbrugende apparat (fx komfur, varmeovn eller pejs) må der være 1 flaske i brug, samt 1 flaskegas i reserve i boligen - dog højst 3 flasker i alt pr. bolig:

 • Ved 1 gasforbrugende apparat i boligen må der være 1 flaske tilsluttet apparatet samt 1 reserveflaske.

 • Ved 2 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet samt 1 fælles reserveflaske.

 • Ved 3 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet. I denne situation må der ikke være en reserveflaske i boligen.

NB - man skelner ikke til flaskernes størrelser i ovenstående (dog maks 11 kg) - dvs én flaske (uanset kg) tæller som én flaske

  Opbevaring

  Hvor i boligen

  • Flasker må ikke opbevares under terræn (fx i kældre), da flaskegas er tungere end luft

  • Der skal være mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri

  • Flasker skal opbevares stående og sikres mod farlige påvirkninger som stød, fald eller kraftig opvarmning

  • Flasker må ikke være tilgængelige for uvedkommende

  • I etageejendomme må der ikke opbevares reserveflasker på altanen. Har du brugt gasgrill på altanen, skal flasken efterfølgende fjernes fra altanen

  Fakta

  REGLER FOR TRANSPORT AF GAS

  Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Gassen skal være emballeret i en godkendt gasflaske

  • Gassen skal være beregnet til personligt brug eller til fritids- og sportsaktiviteter

  • Du skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed. Sørg også for at gasflaskerne er surret ordentligt fast eller placeret, så de ikke vælter eller forskubber sig under transporten

  Vil du vide mere - se