Særlige regler for gasinstallationer i fritidsfartøjer

Regler for Gasinstallationer i båd

Bekendtgørelse om sikkerhedskrav ved sejlads med fritidsfartøjer

Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer med skrog længde under 24 meter, samt fritidsfartøjer over 24 meter bygget før 01. januar 2004.

Bekendtgørelsens bilag 2 beskriver, hvad der gælder for gasinstallationer. Bekendtgørelse om sikkerhedskrav ved sejlads med fritidsfartøjer.

Bekendtgørelsen henviser generelt til en EU standard for området; EN ISO 10239:2014 Small craft LPG systems.

Det skal du være opmærksom på

  • Reglerne gælder for nye gasinstallationer og ændringer af gasinstallationer udført fra d. 01. januar 2017
  • Gasanlægget skal opfylde EN ISO 10239:2014 
  • Kun en autoriseret VVS-installatør må udføre og afprøve gasinstallationer
  • Apparater til sprit under tryk må ikke anvendes
  • Transportabelt udstyr, som anvender gas, sprit eller petroleum må ikke anvendes om bord

Regler for marine regulatorer og gasslager til både

  • Regulatorer skal være fremstillet specielt til at modstå de ydre påvirkninger, de kan blive udsat for til søs, i overensstemmelse med retningslinjerne i EN ISO 10239:2014. Det er derfor ikke nok med en standard gasregulator, men i stedet en marine regulator, der er beregnet til gasinstallationer på både.
  • Standarden anbefaler, at regulatorer og gasslanger udskiftes senest hvert 6. år

Korrekt mærkning af marine regulatorer

  • Regulatorer der er CE mærket i overensstemmelse med EN 16129, Annex M overholder alle krav og må anvendes i fritidsfartøjer. Dette skal fremgå af regulatorens typeskilt

Find mere information om gasinstallationer i både 

Kosan Gas har lavet en folder, der beskriver de præcise regler for regulatorer og gasslanger mv. til anvendelse i fritidsfartøjer.

Hvis du følger anvisningerne i denne folder, så er du sikker på, at produkterne er indenfor lovens rammer.