Der er særlige regler for gasinstallationer i fritidsfartøjer

Gasinstallationer i både

Lovgivningen

Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer med skrog længde under 24 meter, samt fritidsfartøjer over 24 meter bygget før 01. januar 2004.

Bekendtgørelsens bilag 2 beskriver, hvad der gælder for gasinstallationer. Se bekendtgørelsen her.

Bekendtgørelsen henviser generelt til en EU standard for området; EN ISO 10239:2014 Small craft LPG systems.

Det skal du være opmærksom på

  • Reglerne gælder for nye gasinstallationer og ændringer af gasinstallationer udført fra d. 01. januar 2017
  • Gasanlægget skal opfylde EN ISO 10239:2014 
  • Kun en autoriseret VVS-installatør må udføre og afprøve gasinstallationer
  • Apparater til sprit under tryk må ikke anvendes
  • Transportabelt udstyr, som anvender gas, sprit eller petroleum må ikke anvendes om bord
  • Regulatorer skal være fremstillet specielt til at modstå de ydre påvirkninger, de kan blive udsat for til søs, i overensstemmelse med retningslinjerne i EN ISO 10239:2014
  • Standarden anbefaler, at regulatorer og gasslanger udskiftes senest hvert 6. år

Korrekt mærkning af regulatorer

  • Regulatorer der er CE mærket i overensstemmelse med EN 16129, Annex M overholder alle krav og må anvendes i fritidsfartøjer. Dette skal fremgå af regulatorens typeskilt

Mere information

Kosan Gas har lavet en folder, der beskriver de præcise regler for regulatorer og gasslanger mv. til anvendelse i fritidsfartøjer.

Hvis du følger anvisningerne i denne folder, så er du sikker på, at produkterne er indenfor lovens rammer.