Hvad vil du vide?

find svar på spørgsmål om gasflasker, gas og gasudstyr

info om gasflasker

Hvad gør jeg, hvis jeg skal kassere min gasflaske?

Du kan aflevere din gasflaske hos den forhandler, hvor du har købt den. Han sørger for, at den kommer retur til fyldestationen.

Eller du kan i mange kommuner aflevere den på den lokale genbrugsstation, hvor de har en speciel container til trykflasker.

Bemærk du kan ikke få penge retur for din gasflaske.

Kan jeg beregne restgassen i flasken?

Hvis du har købt en Kosangas Light gasflaske, har du ingen behov for at beregne, hvor meget restgas, der er i flasken. Du kan altid se, hvor meget gas der er tilbage. Hold evt. flasken op mod lyset.

Men det er faktisk også muligt at beregne, hvor meget gas, der er tilbage i en af de traditionelle stålflasker. Det kræver blot, at du vejer flasken med indhold fx på en badevægt, og trækker flaskens vægt fra. Så ved du, hvor mange kg gas, der er tilbage i flasken.

Flaskens vægt (tara) er angivet på flasken.

Kan jeg bytte en 11 kg stål til en 10 kg Kosangas Light flaske?

Nej, det er ikke muligt at bytte på tværs af flaskestørrelser.

Der er 2 undtagelser:

 

Er der forskel på en orange og en grøn Kosangas Light flaske?

Nej der er ingen forskel på hverken flaske eller indhold.

Hvad betyder tallene på gasflasken?

På en stålflaske står en række tal.

 • Tara er flaskens vægt uden gas - fx 11,6 kg. Den bruges i forbindelse med fyldning af flasken, så man sikrer, at der altid kommer den korrekte mængde gas i flasken. Du kan også bruge informationen til at beregne, hvor meget gas der er tilbage i flasken, ved at veje flasken på en badevægt 
 • Et årstal fx 2022. Det angiver det år, hvor flasken skal rekvalificeres. Alle gasflasker skal jævnligt (som regel hvert 10. år, men der kan være afvigelser) gennemgå en rekvalificering, hvor de bliver inspiceret og trykprøvet af en godkendt virksomhed (Kosan Gas). Det sikrer, at gasflasken er i sikkerhedsmæssig god stand
 • En dato for seneste rekvalificering. Angiver hvornår flasken senest er blevet rekvalificeret
 • En vægt, fx 11 kg. Det angiver mængden af gas, når flasken er fyldt.

På en Kosangas Light flaske kan du finde de samme oplysninger støbt ind i ringen øverst på flasken, i kanten af den orange top eller på den sorte plade under ventilen.

 

Hvorfor er der ikke et pantsystem til gasflasker?

Når du køber en gasflaske, betaler du ikke pant eller depositum for flasken. Det skyldes, at der i mange år har eksisteret et velfungerende system for ombytning af gasflasker på tværs af den danske gasbranche. Denne ordning er din garanti for, at flasken overholder lovgivningen med hensyn til vedligeholdelse, trykprøvning og fyldning, uanset hvor mange gange du bytter den.

Når du bytter en tom flaske til en fyldt, betaler du kun for gassen. Det vil sige, at når du køber en gasflaske, køber du reelt brugsretten til den pågældende type flaske. Du har altså ikke mulighed for at få nogen penge retur for denne flaske.

Du har ret til at sælge flasken videre, så en anden køber overtager brugsretten. Køberen kan derefter bytte den tomme flaske til en fyldt gasflaske af samme type og størrelse hos Kosan Gas. Denne handel er med til at sikre, at brugte flasker holder værdien i mange år, så ejerne passer godt på dem og ikke bare kasserer dem.

Du kan læse mere her:

Hvordan håndterer Kosan Gas tomme gasflasker?

Hos Kosan Gas håndterer vi tomme gasflasker forsvarligt ved at genbruge og vedligeholde flaskerne, når ikke gasflasker ombyttes.

Når du som kunde afleverer en tom gasflaske, eller vi modtager en skrottet flaske fra en af landets genbrugsstationer, bliver flasken kørt ned på vores fyldestation, hvor den bliver vasket og inspiceret. Her vurderer vi, om flasken kan gå direkte til fyldning eller sendes til vedligehold.

Hvis det viser sig, at gasflasken er i god stand, bliver den renoveret og trykprøvet, før den kommer i drift igen. Under renoveringen bliver flasken sandblæst, malet, monteret med ny ventil og testet for lækager. Er gasflasken derimod ikke længere gangbar, bliver den skilt ad og derefter skrottet.

Ved hjælp af denne cirkulære vedligeholdelses-proces kan en gasflaske være på markedet i hele 20, 30 og 40 år, før den skrottes. Der er dermed kun behov for at producere nye flasker, når de gamle er så udtjente, at det ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge dem.

info om gas

Hvilken gasblanding er der i flaskerne?

Gassen i flaskerne består primært af propan og desuden en lille del butan.

Kravene til gaskvaliteter findes i Gasreglement C-12 fra dec. 2012, hvor der om gas til husholdningsbrug kræves, at gassen opfylder standarden ISO 9162`s krav for propan, der max. tillader 7,5% butan i gassen.

Dette gælder for de gule stålflasker og for Kosangas Light flaskerne.
-------
De blå CGI flasker indeholder primært butan og en lille del propan.

Propan fordamper lettere ved lavere temperaturer, hvorfor den er mere velegnet til det danske klima.

Hvor mange kWh svarer 1 kg flaskegas til?

1 kg gas svarer til 13,95 kWh.

Hvor mange liter er 1 kg gas?

1 kg gas svarer til 1,972 liter flydende gas.

Hvor mange kg gas går der til 1 m³ gas i luftform?

Til 1 m³ gas i luftform går der 2,019 kg eller 3,981 liter flydende gas.

Er gas i luftform tungere end luft?

Ja, flaskegas vejer ca. 1,6 gange så meget som luft.

Er gas giftigt?

Nej, gasdampene kan dog i større koncentration forårsage døsighed.

Læs mere i vores sikkerhedsdatablad.

Er flaskegas og LPG det samme?

Ja, LPG (Liquefied Petroleum Gas) er den engelske betegnelse for flaskegas. Nogle gange bruger man desuden betegnelsen F-gas.

Hvad består gas af?

Gas består af en blanding af propan og butan.

Læs mere under punktet

Lugter gas?

Ja, gas lugter. det er dog ikke selve gassen, der lugter, men gassen er tilsat et meget kraftigt lugtende røbestof. Det er et lovkrav, der har til formål at afsløre eventuelle utætheder ved gasinstallationen.

Hvilke stoffer afgives under forbrænding af gas?

Ved fuldstændig forbrænding af gas dannes der vand og CO2. Ved forbrænding af 1 kg gas udvikles der 1,59 kg vand og 2,93 kg CO2.

Hvor meget NOx udledes ved forbrænding af F-gas?

Der er desværre ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål.

NOx eller kvælstofilter er en fællesbetegnelse for NO og NO2. Dog stammer kvælstoffet (=N) imidlertid ikke fra gassen, der udelukkende består af kulstof og brint, men fra den atmosfæriske luft, der i hovedsagen består af ca. 20% ilt og ca. 80% kvælstof.

I forbrændingszonen reagerer kvælstoffet under varmepåvirkningen med luftens ilt, og der dannes NO og NO2 eller NOx. Mængden af NOx er påvirket af flere faktorer, som brændertype, motordrift, luftoverskud/-underskud, udformning af evt. brændkammer og temperaturen i forbrændingszonen. Der findes således specielle såkaldte low-NOx brændere, der, som navnet antyder, via deres udformning kun udleder en ringe mængde NOx. Ligeledes vil en korrekt indreguleret gasmotor med 3-vejs katalysator udlede mindre NOx end en motor uden katalysator.

Hvorfor er der restgas tilbage i min flaske?

Det er ikke nogen "naturlov", at der altid vil være en smule restgas tilbage i flasken, men det ses nogle gange.

Forklaringen er, at for at bruge gassen skal den fordampes i flasken, og hertil skal der tilføres varme fra omgivelserne. Flaskens fordampningsevne afhænger af flere forhold:

 • En stor gasflaske kan fordampe mere end en lille, da den har en større overflade
 • En stålflaske kan fordampe mere end en kompositflaske af samme størrelse, da stål leder varmen bedre end kunststof
 • I varmt vejr kan flasken fordampe mere end i koldt vejr
 • Flasken skal stå frit for at tillade varmeudveksling med den omgivende luft, og af samme grund må den aldrig pakkes ind i isoleringsmaterialer
 • Propan fordamper mere villigt end butan

Hvis det vedvarende forbrug er mindre end flaskens fordampningsevne, så vil man kunne tømme flasken helt.

Hvis forbruget derimod overstiger flaskens fordampningsevne, så vil gassen gradvist blive koldere og koldere, hvilket får trykket i flasken til at falde tilsvarende.

Har man brug for et højt tryk efter trykregulatoren, fx 1 bar til en ukrudtsbrænder, vil flasken hurtigere gå "død", end hvis man med samme forbrug, kun har brug for et tryk efter regulatoren på 30 mbar. Her vil det vare længere, før flasken går "død".

Hvor meget gas kan en 10/11 kg gasflaske yde?

Gassen i flasken er i væskeform og skal fordampe til gasform inden den kan komme ud af flasken. Flaskens fordampningskapacitet afhænger blandt andet af den omgivende temperatur – jo koldere det er, jo lavere kapacitet.

Tommelfingerreglen er, at en 10/11 kg flaske i gennemsnit kan fordampe 250 g i timen ved 15 grader.

Kan gassen i flasken blive for gammel?

Nej, gassen i flasken kan ikke blive for gammel.


Du skal dog være opmærksom på, at hvis gasflasken er gammel, kan gummipakningen på flaskens ventil være mørnet. 

info om gasudstyr

Hvad er en regulator?

Når du bruger dit gasudstyr, er det afgørende, at forsyningen af gas holdes konstant på det tryk, som udstyret er godkendt til. Det sikrer gasregulatoren.

En regulator er en ventil, der er i stand til at reducere et givent tryk til et lavere. Det er vigtigt, for at dit gasudstyr bliver forsynet med gas med det rette tryk.

Nedenstående er nogle retningslinjer, så du kan sikre dig, at du bruger den rigtige regulator.

Lavtryk: 30 mbar anvendes bl.a. til:

Komfurer
Varmeovne
Grill
Terrassevarmere
Vandvarmere
Af sikkerhedsmæssige grunde har regulatoren en indbygget slangebrudsventil. Den lukker for gassen ved et evt. brud på slangen. Alle gasforbrugende apparater, der benyttes indendørs i private husholdninger, skal bruge lavtryk.

Mellemtryk: 0,5 - 2 bar anvendes bl.a. til:

Industriinstallationer
Håndværktøj
Varmekanoner
Korntørringsaggregater
Ukrudtsbrændere
NB! Mellemtryk må ikke anvendes i bygninger til privat husholdning.

Højtryk: Direkte flasketryk anvendes til:

Udstyr til montering direkte på gasflaske - fx campingudstyr

NB! Gasforbrugende apparater til højtryk må kun bruges udendørs. Det gælder det meste campingudstyr og alle former for tilbehør, som monteres direkte på flasken.

Se de forskellige regulatorer i vores katalog

 

Har du svært ved at tænde dit gasudstyr?

Du kan i meget sjældne tilfælde opleve, at du har købt/ombyttet til en ny gasflaske, og når denne kobles til fx en varmeovn, kan du have svært ved at få ovnen til at tænde. 

Hvornår optræder problemet?

 • Det optræder kun ved helt nye eller nyrenoverede gasflasker.
 • Det optræder primært i forbindelse med optænding af en gasovn.

Hvad skyldes det?

 • En gasflaske har altid et lidt større rumindhold, end den mængde gas, den skal fyldes med. Det skyldes, at en gasflaske kun må fyldes op til 85%. Det resterende rum i flasken består af gas i luftform. Første gang en ny / nyrenoveret flaske fyldes, vil gassen i luftform indeholde en ganske lille smule atmosfærisk luft. 
 • Den teknologiske udvikling i gasapparater har medført, at vågeblusset på en gasvarmeovn og andre mindre gasapparater bruger meget lidt gas i modsætning til fx en ukrudtsbrænder, et gaskomfur eller en gasgrill. Derfor kan en gasvarmeovn have svært ved at forbrænde denne gas i luftform og komme rigtigt i gang, når flasken er nyfyldt.

Hvordan kan jeg gøre?

 • Hvis du har en ukrudtsbrænder, en gasgrill eller et andet gasforbrugende apparat, kan du koble flasken på dette apparat og tænde det kortvarigt. Derefter kan du koble flasken tilbage på din varmeovn, og den vil nu med stor sandsynlighed kunne tænde normalt.
 • Hvis du ikke har et andet gasforbrugende apparat, kan du bytte flasken til en ny hos den forhandler, hvor du har købt den.