LPG - ET supplement til vedvarende energi

LPG, eller f-gas/flaskegas, er et naturligt biprodukt (olieprodukt), som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. Gassen udvindes af den råolie, der kommer op fra olieboringer. Råolien, som bliver dannet ved kemiske og geologiske processer i jorden gennem millioner af år, bliver udnyttet 100% ved raffinering. I Danmark kommer størstedelen af al LPG fra råolieproduktion i Nordsøen. På globalt plan genereres ca. 60% af alt LPG fra naturgas – resten kommer fra råolie. 

LPG er en sikker, fleksibel og miljømæssig forsvarlig energikilde. Det er et af de reneste fossile brændstoffer, udleder ingen miljøgifte som fx bly og tungmetaller og ved fuldstændig forbrænding afgives kun vand og CO2. Dermed forurener gas hverken jord eller grundvand og har minimal indvirkning på miljøet.

LPG bygger bro til fremtidens energi

LPG spiller en vigtig rolle i forsøget på at imødegå klimaforandringer og forsyningssikkerheden. Det er en omkostningseffektiv energikilde, da en stor del af energiindholdet omdannes til varme. LPG er mere effektiv end traditionelle brændstoffer, hvilket betyder mindre energispild og bedre udnyttelse af verdens ressourcer.

Gas fungerer allerede i dag som backup og energikilde til vedvarende energianlæg. Samtidig arbejder forskere på at gøre gassen endnu renere. Vind, sol og bølger er de væsentligste energikilder i fremtidens energisamfund. Men i et land, hvor vinden ikke altid blæser, og solen ikke altid skinner, kan LPG være et hensigtsmæssigt supplement til vedvarende energi.

raffinering af råolie og/eller naturgas

Raffineringen foregår ved opvarmning af råolien. De letteste og mest flygtige dele af råolien – propangas og butangas – udvindes først, og derefter bliver der udskilt benzin, petroleum, dieselolie og smøreolie. Den tungeste del af råolien – fuelolien – bliver udvundet til sidst. Restproduktet fra raffineringen er bitumen, som blandt andet bruges i asfaltindustrien.

Er du energirådgiver

Hent inspiration og viden om LPG

Du blandt andet læse om:

  • Hvad er LPG
  • Oliekonvertering
  • Brændværdi
  • Kemisk opbygning
  • Energimængde