Økonomisk gevinst direkte på bundlinjen

få hjælp til optimal håndtering af afgifter

Lovgivningen inden for afgifter i Danmark er både omfattende og til tider yderst kompleks, og det kan være vanskeligt for den enkelte virksomhed at sikre optimal refusion af afgifter, som de iht. lovgivningen er berettiget til.

Omkostninger til energi udgør i mange produktionsvirksomheder ofte en relativt stor andel af produktionsomkostningerne. Derfor har mange virksomheder i lang tid været fokuseret på at nedbringe det samlede energiforbrug. Ofte har man ikke haft samme fokus på muligheden for refusion af de betalte afgifter – og der kan være tale om mange penge, som virksomheden går glip af. 

Kosan Gas har samarbejdspartnere, som har specialiseret sig i refusion af afgifter, og er eksperter i at optimere den del af de betalte afgifter, som virksomheder kan få refunderet via bl.a. SKAT.

kontakt os, hvis du vil vide mere

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

Spar penge

tilskud til energiforbedringer

I skal være opmærksomme på, at gas-, olie- og biokedler samt varmepumper altid skal installeres af en autoriseret installatør.


Der kan være mange penge at spare ved at energiforbedre bygningen, hvis jeres virksomhed har et stort varme- eller elforbrug.

I kan spare på energien til opvarmning ved at skifte den gamle varmeinstallation ud til en mere energieffektiv varmeinstallation:

 • Nyt gasfyr
 • Varmepumpe
 • Minikraftvarme
 • Hybridløsning, hvor flere energikilder indgår
 • Efterisolere bygningen
 • Udskifte jeres vinduer og døre

Der er ligeledes mange penge at spare ved at udskifte jeres nuværende belysning til moderne LED-belysning eller energiforbedre ventilationsanlægget.

Tjek, om der er penge at hente, før I går i gang

I kan få et kontant tilskud til energiforbedringer i virksomheden. I skal blot huske at søge om tilskud via Kosan Gas’ samarbejdspartnere, inden I går i gang.

Der kan nemlig ikke gives tilskud til energiforbedringer, som allerede er sat i gang.

Vigtigt at vide, før I søger

 • Kosan Gas hjælper med alt det praktiske i forbindelse med ansøgning om tilskud

 • I kan ikke få tilskud til nybyggeri

 • I må gerne indhente tilbud på energioptimeringen, men ikke indgå aftale med installatør, leverandør ect. eller indkøbe materiale, før I har modtaget tilsagn fra energiselskabet

 • I kan kun ansøge om tilskud til den samme energiforbedring hos ét energiselskab

 • Når I har modtaget tilsagn på jeres ansøgning, har I 6 måneder til at udføre arbejdet og indsende dokumentation til Kosan Gas

 • Tilskuddet udbetales som et engangstilskud, når energiforbedringen er implementeret

Spar penge på brændslet

Den økonomiske besparelse ved at skifte fra olie til LPG ligger typisk på op til 15-20% - afhængig af nuværende forbrug, prisen på gas og olie i nærområdet, samt krav til installationen.

Nedsæt det samlede energiforbrug

Ved at montere særligt energibesparende udstyr på jeres kedel - for eksempel en fødevands-forvarmer og/eller en Economizer - kan I nedsætte jeres samlede energiforbrug, målt i kilowatt-timer.

Skån miljø og kedel

LPG indeholder mindre svovl end olie, hvilket giver en renere forbrænding og kræver mindre vedligeholdelse af jeres kedel. Desuden udleder LPG omkring 20% mindre CO2 end olie.