Skræddersyede løsninger

hvor stor er besparelsen
ved at skifte til lpg?

Der er flere forskellige faktorer i spil, når en virksomhed skal konvertere fra olie til Liquefied Petroleum Gas (LPG). Derfor er det altid nødvendigt med en individuel vurdering af netop jeres situation, før I kan få at vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare på at skifte til LPG, og hvilken investering det kræver.


Her giver vi et overblik over nogle af de ting, der skal tages i betragtning i forbindelse med en konvertering. Vi giver også konkrete eksempler på investeringer og besparelser, med udgangspunkt i forskellige brancher Husk, at jeres forhold kan være vidt forskellige. Derfor er regneeksemplerne kun vejledende, og inkluderer ikke nødvendigvis alle parametre.

 • Eksisterende forbrug
  Noget af det første vi kigger på, når vi vurderer jeres besparelsespotentiale, er jeres eksisterende brændselsforbrug og pris. Som tommelfingerregel kan vores kunder typisk spare mellem kr. 0,80 og kr. 1,20 per kg forbrugt brændsel.

 • Eksisterende anlæg
  Jeres økonomiske og miljømæssige gevinst afhænger også af jeres eksisterende anlæg. Her kigger vi blandt andet på anlæggets alder og virkningsgrad. Det har også betydning, om anlægget skal anvendes til proces, som for eksempel bearbejdning af fødevarer, hærdning af autolak, opvarmning af bygninger eller noget helt fjerde. Mulighederne er mange.

 • Fysiske forhold
  Jeres geografiske placering, fysiske beliggenhed og bygningsmæssige indretning har også indflydelse på jeres muligheder i forbindelse med konvertering til LPG.

 • Skræddersyede aftaler
  En gasaftale med Kosan Gas vurderes individuelt fra kunde til kunde ud fra blandt andet forbrug og installationens omfang. Vi skræddersyer gasaftalen individuelt i samarbejde med kunden fra sag til sag.

Eksempel 1

svineproducent

Udgangspunkt
En landmand har et gammelt oliefyr fra starten af 70’erne med en årsvirkningsgrad på ca. 65%. Landmanden har udvidet bedriften og har derfor brug for mere varme end oliefyret kan levere.

Det årlige forbrug er ca. 30.000 liter olie og 150.000 kWh el.

Løsning
Landmanden får installeret et minikraftvarmeanlæg til at producere el og varme og en ny kondenserende 45 kW gaskedel til spidslast og kolde perioder. Han kan nu selv producere ca. 50% procent af egen el og virkningsgraden med gaskedlen er øget med 30%.

Han bruger nu ca. 25 tons LPG om året.

Investering
Minikraftvarme og kedel inkl. installation
Gasanlæg
El- arbejde

I alt: 315.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 100.000,- 
Tilbagebetalingstid for investering: 3,2 år

Eksempel 2

Idrætshal

Udgangspunkt
En idrætshal i et landdistrikt har et oliefyr fra starten af 00’erne med en årsvirkningsgrad på ca. 80%. Hallen skal privatiseres og i den forbindelse skal driftsomkostningerne nedbringes ved hjælp af forskellige energioptimerende løsninger.

Årligt forbrug er ca. 7.000 liter olie og 17.000 kWh el.

Løsning
Hallen får installeret et nyt minikraftvarmeanlæg til at producere el og varme og en ny kondenserende 24 kW gaskedel til spidslast og kolde perioder, samt en luft/vand varmepumpe på 7 kW. Hallen kan nu selv producere ca. 90% af egen el, og virkningsgraden på gaskedlen er øget med 20%.

Hallen bruger nu ca. 5.5 tons LPG om året.

Investering
Minikraftvarme, varmepumpe og kedel incl. installation 
Gasanlæg
El- arbejde
I alt: 330.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 60.000,-
Tilbagebetalingstid for investering: 5,5 år

Eksempel 3

hotel/restaurant

Udgangspunkt
En kro har et oliefyr fra 2003 med en årsvirkningsgrad på ca. 85%. Kroen bruger olie til opvarmning af hotel og restauranten. I køkkenet har de gennem en længere årrække brugt gas til ovne og komfur.

Årligt forbrug er ca. 55.000 liter olie.

Løsning
Ny kondenserende gaskedel til opvarmning med en årsvirkningsgrad på ca. 95%. Virkningsgraden på gaskedlen er øget med 10%, og der er 25% højere brandværdi i LPG. 

Kroen bruger nu ca. 38 tons LPG om året

Investering
Kedel inkl. installation
Investering til gas
El- arbejde
I alt: 285.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 78.000,-
Tilbagebetalingstid for investering: 3,6 år

kontakt os

Lad os gennemgå jeres eksisterende kedelanlæg - og give et bud på, hvor meget jeres virksomhed
kan spare ved at skifte til LPG

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

Kunde case

LPG SÆTTER FULD DAMP PÅ KEDLEN HOS EWERS

Foderstofproducenten Brdr. Ewers har opnået store økonomiske og miljømæssige forbedringer med etableringen af et nyt kedelanlæg drevet af LPG. Investeringen er tjent ind i løbet af kun 4 år, og det nye kedelanlæg har givet en energibesparelse på godt 25%.

– Ved at bruge LPG i stedet for fyringsolie reducerer vi CO2-udledningen med 15-20 procent og udsender færre sundhedsskadelige partikler til atmosfæren. Vi kan ikke redde verden, men vi kan da gøre et beskedent forsøg, siger Henning Andersen, som klart vil anbefale LPG til andre virksomheder, der i dag bruger fyringsolie, og som ligger uden for områder med naturgas.