CO2-kompensation via certifikater

kosan Biomix og biolpg

Når du køber Kosan BioMix, sparer vi sammen miljøet for op til 95% CO2-udledning. Gassen er den, du kender. Reduktion i CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen og kompenseres via certifikater.

Gennem de næste årtier skal hele verden omstille sig fra fossile brændsler til brændstoffer baseret på genanvendelige råvarer. Det gælder også den LPG (Liquified Petroleum Gas), der leveres i tanke og flasker.

Bæredygtige råvarer
Klima- og miljøbevidste kunder efterspørger produkter, som kan hjælpe dem i deres indsats for en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

LPG udleder mindre CO2 end andre fossile brændsler. Men det kan gøres endnu bedre, og derfor støtter vi produktionen af bioLPG*.

BioLPG er et biprodukt fra produktion af biodiesel (HVO), der udvindes af restprodukter af bæredygtige råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. BioLPG'en, der produceres i Sverige, er fri for palmeolie og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) og genanvendes på raffinaderiet.

CO2-kompensation via certifikater
I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til produktion af traditionel LPG. Vi får reelt adgang til CO2-kompensationen via certifikater - det kalder vi Kosan BioMix. Certifikaternes andel af bioLPG kan variere fra 20-100%. 

Certifikat som dokumentation
Ved køb af Kosan BioMix modtager du et certifikat fra os på produktion af bioLPG svarende til den indkøbte mængde LPG. Miljøgevinsten certificeres af en uafhængig tredje part.


Definitionen på bioLPG er, at gassen stammer fra en biologisk kilde og ikke en fossil kilde 

Danmark skal være fri for fossile brændsler i 2050.
Det er et mål, som Kosan Gas arbejder med på.

TAg ET SKRIDT PÅ VEJEN TIL EN GRØNNERE fremtid

CO2-kompensation via certifikater

I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater - det kalder vi Kosan BioMix.

Når din virksomhed køber Kosan BioMix, modtager I et certifikat fra os på produktion af bioLPG svarende til den indkøbte mængde LPG. 

 

Globalt perspektiv

Med Kosan BioMix bidrager vi sammen til en reduktion af CO2-udledningen ud fra et globalt perspektiv. Reduktionen i CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen af bioLPG. I praksis betyder det, at bioLPG'en anvendes der, hvor den udvindes.

Bæredygtige råvarer

Den bioLPG produktion, som vi støtter, udvindes udelukkende af restprodukter af råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. BioLPG'en er et biprodukt fra en svensk produktion af biodiesel (HVO) og er fri for palmeolie og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate)

Definitionen på bioLPG er, at gassen stammer fra en biologisk kilde og ikke en fossil kilde

 

Bidrag i dag

Kosan BioMix er et grønnere alternativ for virksomheder, som vil bidrage til klimaomstillingen. Certifikaternes andel af bioLPG kan variere fra 20-100% og med det en højere CO2-besparelse. Reduktion af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen og forbliver på raffinaderiet:

Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40    =  38,0%
Kosan BioMix30    =  28,5%
Kosan BioMix20    =  19,0%


I Danmark er certifikaternes andel af bioLPG typisk på 20 eller 100%.

vil I også være lidt grønnere?

Kontakt os, så giver vi et bud på de miljømæssige gevinster, som netop jeres virksomhed kan opnå med Kosan BioMix

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

Kunde case

KOSAN BIOMIX BANER VEJEN FOR GRØN OMSTILLING
I VEJLE KOMMUNE

SR gruppen A/S og Kosan Gas har indgået et samarbejde med en fælles vision om at gøre den danske asfaltbelægning grønnere. Den vision deler man i Vejle Kommune, der nu har indgået en aftale med SR Gruppen A/S om at renovere 30.000 m2 af den vejlensiske del af Hærvejen med anvendelse af Kosan Biomix.

Det er ikke et krav for os at anvende BioMix, men vi oplever stor efterspørgsel på, at vi energioptimerer vores processer, og Kosan Gas skaber uden sammenligning de bedste forudsætninger for os. De kan levere gas i tanke og er til stede lokalt, hvilket gør det muligt for os, at vi nu kan gå i markedet med en mere klimavenlig løsning”, siger Finn Nielsen, salgschef hos SR Gruppen A/S

FAQ

spar tid - find dit svar her

Hvad er bioLPG?

Den bioLPG produktion, som vi støtter, udvindes udelukkende af restprodukter af råmaterialer som vegetabilske olier og animalsk fedt. BioLPG'en er et biprodukt fra en svensk produktion af biodiesel (HVO) og er fri for palmeolie og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate). 

Definitionen på bioLPG er, at gassen stammer fra en biologisk kilde og ikke en fossil kildeHvad er Kosan BioMix?

Kosan Gas støtter produktionen af bioLPG og får reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater. Det kalder vi Kosan BioMix.
Reduktion af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen.

Hvad er den kemiske formel?

Den kemiske formel for bioLPG og konventionel LPG er identisk. Forbrænding af bioLPG vil have samme CO2-aftryk som forbrænding af konventionel LPG.
Den mindre CO2-udledning opnås alene i fremstillingsprocessen hos producenten i Sverige. 

Indeholder Kosan BioMix palmeolie?

Nej, Kosan BioMix er fri for palmeolie og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

Hvor stor er miljøgevinsten?

I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater. 

Certifikaternes andel af bioLPG kan variere fra 20-100% og med det en højere CO2-besparelse. Reduktion af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen. Se Kosan lpg neden for:

Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40    =  38,0%
Kosan BioMix30    =  28,5%
Kosan BioMix20    =  19,0%

Beregningen er foretaget efter WTW (Well-to-Wheel) princippet, hvor mængden af CO2-udledning beregnes for hele kæden - fra produktion af råmaterialerne til forbrænding af slutproduktet. Miljøgevinsten certificeres af en uafhængig tredje part. 

Hvordan dokumenteres miljøgevinsten?

I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til produktion af traditionel LPG. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater - det kalder vi Kosan BioMix. 

Ved køb af Kosan BioMix leverer Kosan Gas et certifikat til kunden, som dokumenterer den lavere CO2-udledning.

Hvad er potentialet for bioLPG og Kosan BioMix?

LPG er et produkt med fossil oprindelse, men har allerede i dag et bedre miljøaftryk med et lavere CO2- og partikeludslip end andre fossile energiformer. Potentialet på sigt er at erstatte fossilt LPG med bioLPG.

Den kemiske formel for bioLPG og konventionel LPG er identisk. Forbrænding af bioLPG vil have samme CO2-aftryk som forbrænding af konventionel LPG. 

Reduktion af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen og kompenseres via certifikater.

 

Er der skattemæssige fordele ved Kosan BioMix?

Nej, desværre ikke.

Hvorfor kan bioLPG ikke fritages for afgifter?

Propan har samme kemiske struktur, energiindhold og renhed uanset om oprindelsen er biomasse eller fossil. Derfor kan bioLPG ikke fritages for afgiftspligt.