Undgå tom tank og driftstop

du får LPG TIL TIDEN

Absolut forsyningssikkerhed kommer ikke af sig selv. Men det er afgørende, i de tilfælde, hvor en tom tank betyder driftsstop. Derfor kræver fuld leveringssikkerhed omhyggelig planlægning og mange års erfaring. Vores Forsyning og logistik afdeling sikrer, at kunderne altid har nok gas og slipper for at betale for unødvendige ekstra leverancer - en fordel for både økonomien og miljøet.

Vi leverer LPG med lastbil, tog og skib
Vi leverer LPG med lastbiler, tog og skib. I samarbejde med vores distributions partnere, er vi løbende opmærksomme på, om der er forhold eller tiltag der skal justeres, således at vi sikrer en optimeret gasforsyning til vores kunder som gasleverandør.

Hvad er en leveringsaftale
En leveringsaftale giver virksomhed sikkerhed for, at Kosan Gas leverer gas til tiden. Dertil kommer en række andre serviceydelser, som kan lette både administration og drift i jeres virksomhed.

For eksempel tilbyder Kosan Gas at overvåge gasbeholdningen i jeres tankinstallation. Det gør vi med et trådløst fjernpejlingsanlæg, som giver 100% sikkerhed mod tørløb. Samtidig sørger vi for, at sikkerheden er i top på alle installationer, og at udstyr og oplagspladser lever op til gældende regler.

En leveringsaftale indeholder
En leveringsaftale tilpasses, så den svarer nøjagtigt til behovene i jeres virksomhed og kan indeholde:

  • Regelmæssig service og funktionskontrol af forsyningsanlægget
  • Lovpligtige sikkerhedstjek
  • Aftale om levering af gas
  • Automatisk levering eller bestilling
  • Fjernovervågning
Kosan Gas kan hjælpe jeres virksomhed med at holde styr på leveringen og sikkerheden. Dermed kan I sikre jeres installation mod tørløb, og samtidig får I adgang til mange fordele, som kan lette jeres administration.

Hent inspiration og viden om LPG

oliekonvertering giver mening

I guiden kan du blandt andet læse om:

  • Økonomiske fordele ved LPG
  • Miljøfordele ved LPG
  • Skræddersyede løsninger
  • Oliekonvertering skridt for skridt

Udfyld formularen og få din guide

Hvad siger lovgivningen

På et tankanlæg er Kosan Gas som gasleverandør ansvarlig for vedligeholdelsen af selve forsyningsanlægget "frem" til første regulator. Disse regler administreres af Arbejdstilsynet.

Service- og vedligeholdelse af selve gasinstallationen, regulatorer, rørføring og det gasforbrugende udstyr er ejers og brugers ansvar. Disse regler er beskrevet i Gasreglementet og er underlagt Sikkerhedsstyrelsen.

Kosan Gas har ikke autorisation til at udføre service- og vedligeholdelse af selve gasinstallationen,  men vi har et samarbejde med en autoriseret virksomhed, som vi henviser til. Autoriserede virksomheder kan desuden findes på www.sik.dk.

Oplagsregler
I bekendtgørelsen Tekniske forskrifter for gasser og Vejledning til tekniske forskrifter for gasser fra Beredskabsstyrelsen, kan du læse alt om oplagsregler i forhold til tankoplag.

Klar til at skifte

Kontakt os til en snak om at skifte til LPG

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk