Kunde case - Grenaa Andelsboligforening

hybridvarme sikrer en
effektiv og fremtidssikret
energiløsning

Et skift fra olie til LPG og med en hybridvarmeløsning har reduceret Grenaa Boligforenings energiforbrug og givet en mere miljøvenlig og fremtidssikret løsning.

Udfordring

 • Nedslidt dieselgeneratoranlæg
 • Varmeudsving
 • Tørkørsler på olieleverancer
 • Kolde boliger og dyre nødløsninger

Løsning

 • Hybridløsning: 9 kW mini-kraftvarmeanlæg kombineret med varmepumpe. I Bønnerup Strand skiftes oliekedlen med det sammen, og i Fjellerup sker dette på sigt
 • 5 kubikmeter Kosan Gas gastanke
 • Kosan BioMix100 – CO2-kompensation via certifikater
 • Investering 880.000 kr.

Resultat

 • God driftsøkonomi
 • Årlig besparelse på el og varme forventes at blive mellem 120.000-150.000 kr. pr. anlæg afhængig af beregningsmetoden
 • 10% reduktion af det årlige energiforbrug
 • 29% besparelse på elregning i forhold til de gamle dieselgeneratoranlæg
 • 49 tons mindre CO2-udledning årligt
 • Leveringssikkerhed med fjernovervågning af gastank

– Med denne hybridløsning minimerer vi energiforbruget ved at udnytte energien bedst muligt på det pågældende tidspunkt. Samtidig har hybridløsningen en miljømæssig gevinst, siger Jens Holt Poulsen.

Grenaa Andelsboligforening drifter og udlejer 600 almene boliger blandt andet til afdelinger i Fjellerup og Bønnerup Strand. Her har svigtende dieselgeneratoranlæg og ustabile olieleverancer betydet kolde boliger og dyre nødløsninger de seneste år.

I Fjellerup og Bønnerup Strand er kolde boliger nu fortid. De to afdelinger har skiftet de gamle olieanlæg ud med LPG-drevet hybridvarme og dermed en fremtidssikret energiløsning til de mange boliger.

Gasdrevet mini-kraftvarmeanlæg
Da det gamle dieselgeneratoranlæg i Fjellerup for alvor viser tegn på nedslidning, ønsker boligforeningen et varmeanlæg, som både er mere driftssikkert, økonomisk og energioptimeret/klimavenligt.

Foreningen vælger en hybridvarmeløsning med det dansk producerede og gasdrevne mini-kraftvarmeanlæg fra EC Power (MKV-anlæg) kombineret med varmepumpe. Som en del af samarbejdet mellem EC Powers og Kosan Gas leverer Kosan Gas en nedgravet gastank-løsning.

– Kombinationen af en god driftsøkonomi, professionel rådgivning fra EC Power og Kosan Gas samt den medfinansiering, som Kosan Gas har været villig til, har været styrende for vores valg af gasleverandør, siger Jens Holt Poulsen, driftschef i Grenaa Andelsboligforening.

Hybridløsning minimerer energiforbruget
Mini-kraftvarmeanlæggets gasdrevet generator producerer el og varme og er kombineret med en varmepumpe, der også leverer varme til bl.a. brugsvand og gulvvarme.

Når der er et lavt standby forbrug i boligerne, kører MKV-anlægget ikke. Men med varmepumpen øges standby forbruget, og MKV-anlægget går i gang og producerer billig strøm til varmepumpen. At kombinere et mini-kraftvarmeanlæg med en varmepumpe er en god løsning, fordi der således kan produceres netop den mængde elektricitet, der er brug for. Det betyder en meget høj energiudnyttelse og god driftsøkonomi. 

– Med denne hybridløsning minimerer vi energiforbruget ved at udnytte energien bedst muligt på det pågældende tidspunkt. Samtidig har hybridløsningen en miljømæssig gevinst, siger Jens Holt Poulsen.

Investeringen i Fjellerup og Bønnerup Strand ligger på 880.000 kr., og Jens Holt Poulsen forventer en besparelse på el og varme mellem 120.000-150.000 kr. om året per anlæg afhængig af beregningsmetoden. Tilbagebetalingstiden forventes at blive 36 måneder.

Hybridløsningen har reduceret det årlige energiforbrug med 10% og energiregningen med 29% i forhold til de gamle dieselgeneratoranlæg.

Økonomi og miljø går hånd i hånd
Også flere af boligforeningens beboere havde efterspurgt en mere miljøvenlig varmeløsning. Derfor valgte Grenaa Andelsboligforening Kosan BioMix, som udvindes af bæredygtige råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. Kosan BioMix udleder mindre CO2 i fremstillingsprocessen og kompenseres via certifikater.

Samlet set sparer Grenaa Andelsboligforening miljøet for 49 tons CO2-udledning om året ved at anvende Kosan BioMix i Fjellerup og Bønnerup Strand.

– Konverteringen til Kosan BioMix har skubbet til vores interne miljøbevidsthed, som er et indsatsområde i vores forretningsstrategi, slutter Jens Holt Poulsen.

Grønne fordele

Med Kosan BioMix opnår boligforeningen en CO2-besparelse på 49 tons

Kosan BioMix bidrager til Grenaa Andelsboligforenings ønske om en grønnere profil og en mere miljøvenlig varmeløsning.

kontakt os nu

Hvis du vil vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte til LPG, så lad os gennemgå jeres eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk