Tilmeld dig

f-gas kursus

Planlægning, installation, drift og sikkerhed
omkring LPG anlæg- og installationer

Erhvervsakademi MidtVest og Kosan Gas udbyder F-gas kursus med fokus på planlægning, installation, drift og sikkerhed omkring LPG (flaskegas) anlæg- og installationer.

Kurset indeholder væsentlige elementer, der gør deltagerne i stand til at træffe korrekte vurderinger i forhold til gældende lovgivning, når der skal udføres nye tankanlæg og flaskegasinstallationer.

Kurset er målrettet planlægning, risikovurdering, forpligtigelser, drift samt sikkerhed omkring både anlæg og installationer. Kurset har særlig fokus på anlæg og installationer der forsynes med LPG fra tanke og flasker.

Undervisere

 • Arne Hosbond, EAMV (tidligere Sikkerhedsstyrelsen)
 • Bo S. Nielsen, Indsatsleder og brandmand
 • Lasse Falkenstrøm, Kosan Gas 
 • John Lund, Kosan Gas

Målgruppe

Ansatte i VVS-installatør virksomheder og i gasdistributionsselskaber. Kurset vil være målrettet personer, der er ansvarlige for drift- og vedligehold af større LPG-installationer.

Kursus pris

3.500,- pr. person (forplejning inkluderet)

Kurset afholdes

Erhvervsakademi MidtVest
Gl. Landevej 2
7400 Herning

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere information omkring kurset, er du velkommen til at kontakte John Lund på: +45 9282 0660

Det næste F-gas kursus bliver afholdt til efteråret 2024

Tilmeld dig kurset her

kursusprogram

Skriv dig på ventelisten til næste gang vi udbyder kurset

DAG 1 

 • Grundlæggende gasteknik
 • Eksplosionsgrænser for gasser
 • Introduktion til Gassikkerhedsloven
 • Introduktion til bekendtgørelse om gaskvalitet
 • Dimensionering af LPG-gasinstallationer
 • Gasser i væske- og dampform
 • Anvendelseskapacitet i diverse flasker og tanke

DAG 2

 • Introduktion til bekendtgørelse om gasinstallationer
 • De nye gasinstallationsklasser
 • Særlige forhold ved gasinstallationer forsynet med LPG
 • Introduktion til bekendtgørelse om gasanlæg
 • Hvad er et gasanlæg
 • Hvornår og hvordan laves en risikovurdering ved en gasinstallation eller et gasanlæg
 • Myndighedssamarbejde i forbindelse med gasanlæg

DAG 3

 • Introduktion til gasapparatforordningen
 • Introduktion til bekendtgørelse om gasmateriel 
 • Særlig fokus på materialevalg ved overtryksbeskyttelse (SAV/SAL)
 • Materialevalg og muligheder ved LPG-installationer
 • Installationer til undervisningsbrug
 • Midlertidige gasinstallationer

DAG 4

 • Introduktion til skærpede regler for sagkyndigt personale i forhold til Autorisationsloven
 • Sikkerhed omkring gasanlæg og gasinstallationer
 • Introduktion til beredskabsøvelser
 • Besøg hos Beredskabsstyrelsen, hvor der indgår introduktion til bl.a.:
  • Brand i rørsamling
  • Brand i gasflasker
  • Slukningsudstyr

 

hent inspiration
OG viden om lpg

Du blandt andet læse om:

 • Hvad er LPG
 • Oliekonvertering
 • Brændværdi
 • Kemisk opbygning
 • Energimængde

Kendskab til gas

fokus på sikkerhed

Anvendt korrekt er LPG en meget sikker energikilde. Ikke desto mindre er LPG brændbart og man bør altid behandle LPG med stor respekt og følge de gældende regler.

Hos Kosan Gas er fokus på sikkerhed en del af vores fundament og en absolut top prioritet. Sikkerhed er en del af vores kultur - internt på tværs af organisationen og hos kundernes installationer.

Sikkerhed er en selvfølge i Kosan Gas, og vi opfordrer vores kunder og samarbejdspartnere behandler og omgås med LPG med omtanke.