Kunde case - Feldballe Hallen

FELDBALLE HALLEN ER NU GRØN OG CO2 NEUTRAL

Udgangspunkt
Feldballe Hallen, som ligger i et landdistrikt, havde et oliefyr fra starten af 00’erne med en årsvirkningsgrad på ca. 80%. Hallen skulle privatiseres og i den forbindelse skulle driftsomkostningerne nedbringes ved hjælp af forskellige energioptimerende løsninger. Specielt for Feldballe Hallen var, at deres forbrug lå i underkanten af, hvad der burde være muligt Med et mini-kraftvarmeanlæg.

Årligt forbrug var ca. 7.000 liter olie og 17.000 kWh el.

Løsning
Hallen fik installeret et nyt mini-kraftvarmeanlæg til at producere el og varme og en ny kondenserende 24 kW gaskedel til spidslast og kolde perioder, samt en luft/vand varmepumpe på 7 kW. Hallen kan nu selv producere ca. 90% af egen el, og virkningsgraden på gaskedlen er øget med 20%. Hallen bruger nu ca. 5,5 tons LPG om året.

Investering
Mini-kraftvarme, varmepumpe og kedel incl. installation
Gasanlæg
El- arbejde
I alt: 330.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 60.000,-
Tilbagebetalingstid for investering: 5,5 år

“Oprindeligt var tanken, at Feldballe Hallen skulle bygges som en grøn og CO2 neutral hal. Det kunne økonomien desværre ikke bære ved opførelsen.

I 2013 blev hallen selvejende, og bestyrelsen har løbende lavet energiforbedringer for at omstille hallen til en grønnere energiform end det oprindelige oliefyr. Det betød, at vi for ca. 4 år siden investerede i et minikraftvarmeanlæg drevet af LPG og en varmepumpe. På den måde kunne vi nedbringe CO2-udslippet og spare en del penge ved selv at producere vores dyrt indkøbte el.

Da Kosan Gas tilbød os at købe Kosan Biomix100 - og vores energiform derved bliver 100% CO2 neutral - synes vi, at det lød som en rigtig god mulighed for at komme tilbage til det, som var den oprindelige tanke med den grønne hal. Vi sparer nu miljøet for yderligere 15 tons CO2. Det er en god fornemmelse.”

René Jakobsen
Bestyrelsesmedlem for Feldballe Hallen

Med LPG som brændstof

mini-kraftvarmeanlæg

Med jeres eget mini-kraftvarmeanlæg får I fordelen af at producere el og varme der, hvor energien skal bruges. En årlig besparelse på el og varme vil typisk ligge mellem 50.000 og 500.000 kr. afhængigt af forbrug.

Kan anvendes i alle bygninger, hvor der betales afgift på el
og varme fx:

  • Skoler og institutioner
  • Idrætshaller og svømmehaller
  • Kontordomiciler
  • Landbrug (svineproduktioner - her er der hverken afgift på el
    eller varme, hvorfor prisforholdene udligner sig

kontakt os nu

Hvis du vil vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte til LPG, så lad os gennemgå jeres eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk