Truslen om europæisk gasmangel fik BEWI til at konvertere fra naturgas til LPG fra Kosan Gas

Da frygten for at miste stabile gasforsyninger drev gennem Europa i 2022, kontaktede BEWI Kosan Gas for at sondere muligheden for at konvertere fra naturgas til flydende gas. En konvertering ville skabe tryghed hos BEWI og medføre en økonomisk sidegevinst, da prisen på naturgas var mangedoblet i løbet af kort tid.

Udfordring

 • BEWI frygtede, at de ikke kunne få nok naturgas til at opretholde en stabil produktion
 • Samtidig steg prisen på naturgas betragteligt, hvilket udfordrede produktionen yderligere

Løsning

 • LPG i tanke fra Kosan Gas sikrede forsyningssikkerhed hos BEWI i Holbæk og Tvilho
 • Kosan Gas udstationerede en gastekniker hos BEWI, der koordinerede infrastrukturen, da gastankene skulle installeres og tages i brug
 • Processen sikrede en glidende og smertefri overgang fra naturgas til LPG

Resultat

 • BEWI fastholder en stabil produktion grundet stabil gasforsyning fra Kosan Gas
 • Anvendelse af LPG sikrede indledningsvis BEWI en økonomisk fordel, da prisen på naturgas blev mangedoblet i 2022

Forsyningssikkerhed var afgørende
BEWI producerer bæredygtige komponenter, emballager og isoleringsløsninger. I produktionsprocessen bruges damp via LPG til at fremstille råvare og til produktion af emner i formværktøjer. 

Da uro i 2022 truede forsyningssikkerheden af gas i Europa, var det en vital opgave for BEWI at opretholde en stabil produktion, så virksomheden forsat kunne servicere kunder. Derfor var det naturligt at investere i en LPG-løsning fra Kosan Gas. På den måde kunne BEWI vedblive med at modtage gas, selv hvis den europæiske forsyningssikkerhed bristede.

Det har været afgørende for vores forsyningssikkerhed, at vi skiftede til LPG. - Keld Madsen, Strategic Technical Manager, BEWI

Et grønnere alternativ

LPG er et naturligt produkt, der udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. Råolien, som bliver dannet ved kemiske og geologiske processer i jorden gennem millioner af år, bliver udnyttet 100% ved raffinering.

LPG en langt mindre forurenende energikilde end andre fossile brændstoffer som kul og olie, fordi anvendelse af LPG udleder meget mindre CO2, da LPG indeholder færre kulstofatomer pr. energienhed. Desuden afgiver LPG kun vand og CO2 ved fuldstændig forbrænding. Dermed forurener gassen hverken jord eller grundvand og har minimal indvirkning på miljøet. 

Anvendelse af LPG øger således både forsyningssikkerhed og er tillige et grønt skidt på vejen mod en CO2-neutral energiforsyning i fremtiden.

Med aftalen øger vi forsyningssikkerheden og sikrer, vi fortsat kan drive en virksomhed baseret på cirkulær økonomi, og samtidig sikre ansvarlighed overfor kunder og miljø. - Keld Madsen, Strategic Technical Manager, BEWI

Efter aftale opførte Kosan Gas en 60 m³ gastank hos BEWI i Holbæk og 62 m³ gastank hos BEWI i Tvilho i november 2022.

Dampkedlerne, der forsynes med gas fra Kosan Gas, er monteret med dual-brænder, hvilket betyder, at BEWI har mulighed for at skifte mellem LPG og naturgas afhængigt af virksomhedens fremtidige behov. For BEWI er det afgørende at have en stabil gasforsyning samt en stor grad af fleksibilitet, der medfører, at BEWI kan konvertere til naturgas uden ekstra omkostninger.

Fakta

 • BEWI producerer bæredygtig emballage, komponenter og isoleringsløsninger, der ved dets anvendelse sikrer mindst muligt CO2-fodaftryk.
 • BEWI anvender LPG fra Kosan Gas til at opvarme genanvendt materiale, så det kan formes og gendannes til ny emballage.
 • Ved at investere i en LPG-løsning fra Kosan Gas, opnåede BEWI indledningsvis en besparelse, da prisen på naturgas blev mangedoblet i 2022.
 • LPG kaldes ofte flydende gas eller flaskegas. Det internationale navn er Liquefied Petroleum Gas (LPG), der dækker over en samlet betegnelse for kulbrinterne propan og butan.
 • I Danmark kommer størstedelen af al LPG fra råolieproduktion i Nordsøen. På globalt plan genereres ca. 60% af alt LPG fra naturgas. Den resterende del kommer fra råolie.
 • LPG er en sikker, fleksibel og miljømæssig forsvarlig energikilde. Det er et af de reneste fossile brændstoffer, fordi det ikke udleder miljøgifte som bly eller tungmetaller. Desuden udleder LPG omkring 20% mindre CO2end eksempelvis olie

kontakt os nu

Hvis du vil vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte til LPG, så lad os gennemgå jeres eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk