FaQ - Spørgsmål og svar om LPG

Er LPG, tankgas, flaskegas og F-gas det samme?

LPG gas er forkortelsen for Liquefied Petroleum Gas er den betegnelse for gas, som man anvender internationalt. LPG er et olieprodukt, som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. LPG udvindes af den råolie, der kommer op fra olieboringer. 

Hvad består LPG af?

LPG er en samlet betegnelse for kulbrinterne propan og butan

Er LPG giftigt?

Nej, gasdampe kan dog i større koncentration forårsage døsighed. Læs mere i vores sikkerhedsdatablad.

Lugter LPG?

Ja, men det er ikke selve LPG'en, som lugter. LPG er tilsat et meget kraftigt lugtende røbestoft. Dette er et lovkrav, der har til formål at afsløre evt. utætheder ved en gasinstallation.

 

Er LPG i luftform tungere end luft?

Ja, LPG (propangas) vejer ca. 1,6 gang så meget som luft.

Hvor mange kg LPG går der til 1 m3 LPG i luftform?

Til 1 m3 LPG i luftform går der 2,019 kg eller 3,981 liter flydende gas.

Hvor mange kWh/MJ svarer 1 kg propan LPG til?

1 kg LPG svarer til 13,95 kWh.

1 kg LPG svarer til 50,2 MJ.

1 ton LPG svarer til 50,5 GJ.

Hvor mange liter svarer 1 kg LPG til?

1 kg LPG svarer til 1,972 liter flydende LPG.

 

Hvad er LPG's nedre brændværdi?

LPG's nedre brændværdi er 12,7 kWh/kg.

Hvor meget CO2 udleder LPG?

LPG's CO2-udledning er 234 g/kWh.