Jeres valg

Få skræddersyet løsning til jeres behov

LPG er et raffineret olieprodukt, som består af kulstof og brint. LPG (Liquefied Petroleum Gas) er fællesbetegnelsen for to forskellige gasarter, butan og propan, som har lidt forskellige egenskaber. Det er en meget effektiv energikilde, da den bliver lagret i flydende form med en stor energitæthed

Kosan Propan
Kosan Propan er den mest almindelig form for tankgas, og butan udgør kun en meget lille procentdel. Propan anvendes typisk i små- og mellemstore installationer, og er den samme type, som fyldes i Kosangas flaskerne (excl. 2 og 3 kg CGI flasker).

Kosan Butan
Kosan Butan anvendes typisk i større installationer, og er den samme type gas, som fyldes i små 2 og 3 kg CGI flasker. Det er som regel også den type, som findes i gasdåser.

Kosan Isobutan
Kosan Isobutan er en gastype med et indhold af ISO-butan, der er højere end 95 %, og som typisk anvendes til specialfremstilling - eksempelvis drivgasser og ekstrudering.

Kosan Mix
Kosan Mix er tankgas, der består af en blanding af propan og butan. Et omkostningseffektivt alternativ typisk til meget store installationer.

Kosan BioMix
I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater - det kalder vi Kosan BioMix. I Danmark er certifikaternes andel af bioLPG typisk på 20 eller 100%.

Undgå tørløb og driftstop

Få trådløs overvågning på jeres tank

Hvis I har en leveringsaftale hos Kosan Gas tilbyder vi trådløs tankovervågning af virksomhedens gasinstallation. Systemet kombinerer 100% leveringssikkerhed med en miljørigtig og praktisk løsning i hverdagen.

Overvåger forbruget
Via det trådløse system kan vi overvåge din gasbeholdning, så vi ved præcis, hvornår det er tid til at levere nye forsyninger. Desuden giver systemet mulighed for, at I kan registrere omkostningerne til LPG per produktion.

Fjernovervågningssystemet kan installeres på både fritstående og nedgravede gastanke. Vi sørger for installation og test af systemet.

Fjernovervågning er særligt velegnet til:

  • Virksomheder med et varierende gasforbrug
  • Virksomheder, hvor tørløb selv i korte perioder har store konsekvenser for produktionen

forskellige forsyningsmuligheder

Fritstående gastank

En fritstående gastank er ideel, hvis din virksomhed har et stort og regelmæssigt gasforbrug og god plads udenfor. Tankene findes i størrelser fra 1,6 m3 og opefter. Du kan også vælge at lave en leveringsaftale baseret på din virksomheds gennemsnitlige forbrug eller få Kosan Gas til at fjernovervåge din gastank.

Nedgravet gastank

En nedgravet gastank er et godt alternativ til traditionelle fritstående gastanke. Når den først er etableret, er det kun dækslet, som er synligt, og den optager ikke unødig plads. Gastanken er gennemtestet kvalitet, opfylder alle miljø- og sikkerhedskrav, og er en god løsning, der hvor æstetik spiller en afgørende rolle.

Mobile tanke, fyldeanlæg, flaskeanlæg

Der findes andre typer af forsyningsløsninger – både permanente og midlertidige. Disse tæller bl.a. mobile tanke, fyldeanlæg og flaskeanlæg, med mulighed for automatisk omskifter.

Kontakt os

Vil du vide, hvor meget din virksomhed kan spare ved at
skifte fra olie til LPG? Så lad os gennemgå dit eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster.

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk