Energi rådgivning

- til enkelte projekter, på abonnement eller klippekort

Gevinst for miljø og bundlinje

hjælp til energiforbedringer
i jeres virksomhed

Hos Kosan Gas mener vi, at vi skal bruge verdens energiressourcer rigtigt, og vi støtter produktion af bioLPG som led i virksomheders grønne omstilling. Vi vil også gerne hjælpe din virksomhed med at sætte fokus på energioptimering.

Med Kosan Gas Energirådgivning får I:

  • Professionelle øjne på energiforbruget i jeres virksomhed
  • En enkel og overskuelig rapport som beslutningsgrundlag
  • Hjælp til at prioritere mulige optimeringsprojekter
  • Energirådgivning tilpasset jeres behov - til enkelte projekter, på abonnement eller klippekort

Energi koster penge, og det er spild af penge at bruge for meget energi. Vi kortlægger, hvor virksomheder kan energioptimere med fokus på miljøet og bundlinjen - her og nu.

En virksomhed vil typisk kunne opnå en besparelse på det samlede energiforbrug på 5-12% ved at kombinere energiforbrug overvågning og energirådgivning fra Kosan Gas.

Udfyld formularen

Bestil energirådgivning,
så kontakter vi dig

Hvad er Kosan Gas

energirådgivning

ENERGI SCREENING


Sammen med vores energirådgiver udpeger I de områder, der skal fokuseres på. I modtager en screeningsrapport med forslag til optimeringsmuligheder.

ENERGI RAPPORT


Hvis I ønsker en mere dybdegående kortlægning af virksomhedens energiforbrug, indsamles uddybende data og optimeringspotentiale, som energirådgiveren efterfølgende analyserer.

ENERGI ABONNEMENT


Ønsker I som virksomhed, at vi følger jeres energiforbrug over en længere periode, kan vi tilbyde2 forskellige energi-abonnementer.

ENERGI KLIPPEKORT


I har mulighed for at tilkøbe 10 timeres klippekort til råd og vejledning fra vores energirådgiver.

Virksomheders fordele

Spar 5-12% på energiforbruget

En virksomhed vil typisk kunne opnå en besparelse på det samlede energiforbrug på 5-12% ved at kombinere overvågning og rådgivning fra Kosan Gas Energirådgivning.

kontakt os, hvis du vil vide mere

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

Skift fra olie til LPG

lpg er tanken værd

Alle olieforbrugende virksomheder har i princippet glæde af at konvertere til gas - uanset om de benytter energien til opvarmning eller industriprocesser. Vi anbefaler især virksomheder, som ikke har adgang til naturgas, at konvertere til LPG.

Spar penge på brændslet

Den økonomiske besparelse ved at skifte fra olie til LPG ligger typisk på op til 15-20% - afhængig af nuværende forbrug, prisen på gas og olie i nærområdet, samt krav til installationen.

Nedsæt det samlede energiforbrug

Ved at montere særligt energibesparende udstyr på jeres kedel - for eksempel en fødevands-forvarmer og/eller en Economizer - kan I nedsætte jeres samlede energiforbrug, målt i kilowatt-timer.

Skån miljø og kedel

LPG indeholder mindre svovl end olie, hvilket giver en renere forbrænding og kræver mindre vedligeholdelse af jeres kedel. Desuden udleder LPG omkring 20% mindre CO2 end olie.

Tag et skridt på vejen til en grønnere og
mere bæredygtig fremtid

CO2-kompensation via certifikater

I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion. Ved at støtte produktionen af bioLPG får vi reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater - det kalder vi Kosan BioMix.

Når din virksomhed køber Kosan BioMix, modtager I et certifikat fra os på produktion af bioLPG svarende til den indkøbte mængde LPG. 

 

Globalt perspektiv

Med Kosan BioMix bidrager vi sammen til en reduktion af CO2-udledningen ud fra et globalt perspektiv. Reduktionen i CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen af bioLPG. I praksis betyder det, at bioLPG'en anvendes der, hvor den udvindes.

Bæredygtige råvarer

Den bioLPG produktion, som vi støtter, udvindes udelukkende af restprodukter af råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. BioLPG'en er et biprodukt fra en svensk produktion af biodiesel (HVO) og er fri for palmeolie og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate)

Definitionen på bioLPG er, at gassen stammer fra en biologisk kilde og ikke en fossil kilde

 

Bidrag i dag

Kosan BioMix er et grønnere alternativ for virksomheder, som vil bidrage til klimaomstillingen. Certifikaternes andel af bioLPG kan variere fra 20-100% og med det en højere CO2-besparelse. Reduktion af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen og forbliver på raffinaderiet:

Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40    =  38,0%
Kosan BioMix30    =  28,5%
Kosan BioMix20    =  19,0%


I Danmark er certifikaternes andel af bioLPG typisk på 20 eller 100%.