Få hjælp til energioptimering med gas

Professionel ukrudtsbekæmpelse
- skift fra Kemi til gas

Kommuner kan med fordel tænke gas ind i energioptimeringen på områder som:

LPG er en ren energikilde, der hverken forurener jorden eller grundvandet. LPG udleder primært vanddamp og CO2 ved forbrænding og indeholder ingen svovl eller tungmetaller, der kan sive ned i jorden. Dertil kommer, at du med en gasbrænder undgår risikoen for at indånde farlige kemikalier, mens du fjerner ukrudtet.

Flammebehandling af ukrudt er en effektiv metode til ukrudtsbekæmpelse, hvor du slipper af med planten og de fleste af plantens potentielle 500 ukrudtsfrø, som hurtigt kan sprede sig over store arealer.

CO2-kompensation via certifikater

Kosan biomix - Vælg Biolpg til din kommune

Kosan Gas støtter produktionen af bioLPG og får reelt adgang til CO2-kompensation via certifikater. Det kalder vi Kosan BioMix, og reduktionen af CO2-udledningen sker alene i fremstillingsprocessen. BioLPG udvindes af restprodukter af bæredygtige råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt, og i produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG produktion.

Kunde case - Kommuner der bruger LPG

GræssET I LEJRE BLIVER KLIPPET MED MILJØVENLIG GAS

I et år har Lejre Kommune testet en LPG-dreven plæneklipper, for at undersøge om gassen kan bidrage til kommunens grønne ambitioner. Konklusionen er klar: Ud over lavere CO2-udledning giver brugen af LPG mindre luftforurening, et bedre arbejdsmiljø og lettere brændstofhåndtering.

Vil I også være lidt grønnere...

optimer kommunens driftsøkonomi
- SKIFT FRA BENZIN/DIESEL TIL LPG

Jeres kommune kan også få en langt bedre driftsøkonomi med gas og samtidig reducere udledningen af CO2 og miljøgifte betragteligt.

Små motorer kører meget længere, når I bruger LPG fremfor diesel eller benzin. Grundlæggende er brændværdien i gas højere end i både diesel og benzin, og energieffektiviteten er langt højere med gas.

kontakt os og få en gratis energikalkule

Kontakt os, så kan vi sammen gennemgå muligheder for at konvertere til bioLPG i jeres kommune

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

LPG til Vej- og Parkafdelingen

bekæmp ukrudt med gas i kommunen

Miljøvenlige og pesticidfrie løsninger til ukrudtsbekæmpelse er efterspurgt i mange kommuner. LPG er en ren energikilde, der hverken forurener jorden eller grundvandet. LPG udleder primært vanddamp og CO2 ved forbrænding og indeholder ingen svovl eller tungmetaller, der kan sive ned i jorden. 

Ukrudtsbrændere til alle formål

I gennem mange år har Kosan Gas rådgivet professionelle brugere om de bedste tekniske løsninger med LPG til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer.

Vi tilbyder en lang række forskellige brændere, lige fra små kærrebrændere og håndholdte modeller til store motoriserede brændere.

Desuden har vi en stor vifte af andre typer værktøj og udstyr, som også drives på LPG, fx: